Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Antonović Zvjezdana

Zvjezdana Antonović rođena 1958.godine u Visokom. Pravni fakultet završila je u Sarajevu 1981. godine, a pravosudni ispit položila 1983. godine. Birana je za sudiju Opštinskog suda u Zavidovićima 1983. godine, gdje neprekidno radi do izbora za sudiju Kantonalnog suda u Zenici 2001. godine. U maju 2008.g imenovana je za sudiju Suda BiH, a na dužnost je stupila 01.07.2008. godine. Od aprila 2010. godine raspoređena je u Apelaciono odijeljenje Suda BiH na predmetima izbornih žalbi, revizija i zahtjeva za vanredno preispitivanje sudskih odluka.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved