Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odjeljenje za materijalno finansijske poslove

U Odjeljenju za materijalno-finansijske poslove obavljaju se: poslovi izrade finansijskih planova i finansijskih izvještaja Suda; obračuni plaća i naknada, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi i drugi materijalno-finansijski poslovi, poslovi ekonomata, kao i drugi poslovi nužni za funkcionisanje Suda.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved