Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki i odluke

Odluke za 2020. godinu

 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2020. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za januar - mart 2020. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za april - juni 2020. godinu

 

 

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge web hostinga (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci inventurnih brojeva (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci potrošnog materijala za ID štampač (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku potrošnog materijala za skener (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci sredstava za dezinfekciju (2020.g.) 

Odluka o nabavci higijenskog potrošnog materijala (2020.g.)

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 1 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 2 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 3 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 4 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 5 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 6 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 7 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 8 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 9 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 10 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge održavanja softvera - LOT 11 (2020.g.) 

Odluka o nabavci usluge posredovanja u nabavci avio karte (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge korišćenja interneta za video link (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuča za higijeničarke (2020.g)

Odluka o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma artikli za konzumaciju (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja mrežne i serverske opreme (2020.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora konsultantske usluge supervizije (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda vozila (2020.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci web kamera (2020.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavu potrošnog materijala za ID štampač (2020.g.)

 

 

 

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved