Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki i odluke

 

Odluke za 2019. godinu

 

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

Privremeni plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora za 2019. godinu 

Plan javnih nabavki Suda BiH za 2019. godinu

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog potrošnog materijala (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 3 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 4 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 5 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 6 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 7 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 8 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 9 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 10 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja softvera - LOT 11 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa i rezervni dijelovi (2019.g.) 

Odluka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja opreme za kontrolu pristupa (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku IKT potrošnog materijala (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku i održavanje softvera (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku usluge web hostinga (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci instalacijskog kabla (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci grba BiH (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci ID kartica (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci inventurnih brojeva (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci sudijske toge (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci uljanog radijatora (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuča za higijeničarke (2019.g)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku artikala za konzumaciju (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge korišćenja interneta za video lin (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku materijala za printer za ID kartice (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci nosača za kartice i trakice za kartice (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o javnoj nabavci sitnog inventara (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu sa ponuđačem o javnoj nabavci uramljivanja fotografija (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci aluminijskih žaluzina (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku arhivskih kutija (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge korišćenja internet linka (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci kartica za printer (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu hotelskog smještaja (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja mrežne i serverske opreme (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 1 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge oglašavanja za LOT 2 (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja softvera (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge čišćenja namještaja (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge štampanje materijala (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku trakice za akreditaciju (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o javnoj nabavci zidnih kalendara (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge registracije i tehničkog pregleda službenih vozila (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku vatrogasnih aparata (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku audio video potrošnog materijala (2019.g)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge hemijskog čišćenja tepiha (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge hemijskog čišćenja zajvesa i paravana (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci tunika za higijeničarke (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu za nabavku usluge uništenja oduzetih predmeta (2019.g.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku obrazaca za štampanje (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci novogodišnjih čestitki (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci papuče za usisivač Kacher (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci sitnog potrošnog materijala (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci novogodišnjih čestitki (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci štambilja (2019.g.)

Odluka o direktnom sporazumu o nabavci usluge popravke usisivača (2019.g.)

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge štampanja letka (2019.g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved