Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Zahtjev za audio-video zapis

Za izdavanje kopije audio-video zapisa sa suđenja (ukoliko suđenje nije bilo zatvoreno za javnost) potrebno je popuniti online formular (dolje). Molimo vas da tačno popunite sva polja. Raspored suđenja možete pogledati ovdje.

Zahtjev za izdavanje AV materijala mora se poslati najkasnije do 9.00 sati na dan održavanja ročišta.

Zahtjevi za izdavanje audio ili video zapisa cijelog ročišta se dostavljaju na obrascu ZP-1, koji šaljete putem e-maila.

Vaš zahtjev odobrava predsjednik Suda BiH i predsjedavajući sudskog vijeća za određeni predmet. Nakon pripreme materijala kontaktirat će vas službenik za informisanje javnosti Suda BiH.

Pri preuzimanju AV materijala, podnosioci zahtjeva dužni su dostaviti prazan DVD-R. (DVD+R nije odgovarajući).

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje javnosti putem e-maila ili na tel.+387 33 707165.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved