Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke Ustavnog suda BiH

AP 1785/06 Abdulathim Maktouf od 30. marta 2007.g.

AP 503/09 Andrun Nikola presuda od 22. oktobra 2013.g.

AP 325/08 Damjanović Zoran presuda od 27. septembra 2013.g.

AP 5161/10 Đukić Novak presuda od 23. januara 2013.g.

AP 4065/09 Jakovljević Slobodan i dr. presuda od 22. oktobra 2013.g.

AP 4126/09 M.P. presuda od 22. oktobra 2013.g.

AP 2948/09 Pekez (Špire) Mirko i dr. presuda od 22. oktobra 2013.g.

AP 116/09 M.P. presuda od 22. oktobra 2013.g.

AP 1705/10 Pinčić Zrinko presuda od 5. novembra 2013.g.

AP 4100/09 Trifunović Milenko presuda od 22. oktobra 2013.g.

AP 4606/13 Ivanović Željko presuda od 28. marta 2014. godine

AP 4378/10 Kapić Suad presuda od 24. aprila 2014. godine

AP 556/12 Alić Šefik presuda od 4. jula 2014. godine

AP 1751/11 Kovać Ante presuda od 6. novembra 2014. g

AP 1240/11 Trbić Milorad presuda od 6. novembra 2014.g

AP 3280/13 D.R. presuda od 7. oktobra 2014.g

AP 3623/13 Šego Nikola i dr. od 07. oktobra 2014.g

AP 929/12 Marković Miodrag presuda od 17. marta 2015.g (tekst presude dostupan na srpskom jeziku) 

AP 4613/12 Macić Eso presuda od 17. marta 2015.g

AP 717/11 Lazarević Sreten i dr. od 15. aprila 2015.g

АP 1185/11 Makivić Dragan od 14. maja 2015.g.

AP 3227/12 Bogdanović Velibor od 21. jula 2015.g.

AP 3113/12 Vuković Radomir od 27. oktobra 2015.g

AP 3312/12 Milić Mladen od 27. novembra 2015.g

AP 3939/12 Karajić Suljo od 10. novembra 2015.g

AP 3257/12 Vranješ Ljubiša od 12. januara 2016.g

AP 2578/15 Šekara Mirko i dr. od 12. januara 2016.g.

AP 4239/13 Jević Duško i dr. od 26. oktobra 2016.g (tekst presude dostupan na srpskom jeziku) 

AP 865/16 Jukić Araz i dr. od 07. marta 2017. g

AP 4061/16 Ždrale Mladen od 06. februara 2020.g.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved