Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 020784 21 Kž - Kasupović Senad

Optuženi

Kasupović Senad

 

 

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 16.3.2020. godine, optužnicu u predmetu S1 2 K 020784 20 Ko koja optuženog Senada Kasupovića tereti da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam iz člana 201. KZ BiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivici održanom 08. aprila 2020. godine u predmetu broj: S1 2 K 020784 20 Ko, optuženi Senad Kasupović se izjasnio da nije kriv za krivično djelo organizovanje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam iz člana 201. KZ BiH.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 20. maja 2020. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Strika Mirsad, Radević Goran, Mašović Hasija

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas, 28.1.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Senad Kasupović kojom je optuženi oglašen krivim da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom Senadu Kаsupoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine. U izrečenu kaznu zatvora  uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru u periodu od 19.12.2019. godine, pa nadalje.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 28. maja 2021.  godine.

 

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 2. 7. 2021. godine drugostepenu presudu u predmetu Senad Kasupović kojom je žalba branioca optuženog odbijena kao neosnovana, dok je žalba Tužilaštva BiH uvažena, te je prvostepena presuda Suda BiH od 28. 1. 2021. godine preinačena u dijelu odluke o krivičnopravnoj sankciji. Apelaciono vijeće Suda BiH je optuženog Senada Kasupovića za krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. KZ BiH, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved