Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 031092 21 Kž - Mićivoda Ramiz

Optuženi

Mićivoda Ramiz

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana 20.11.2019. godine potvrdio optužnicu u predmetu Ramiz Mićivoda, koja optuženog Ramiza Mićivodu tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH).

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 16. decembra 2019. godine u predmetu S1 2 K 031092 19 Ko, optuženi Ramiz Mićivoda se izjasnio da nije kriv za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZ BiH.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 07. januara 2020. godine.

Sudija pojedinac: Begović Džemila

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, 12.3.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Ramiz Mićivoda kojom je optuženi Ramiz Mićivoda oglašen krivim što je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci. 

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 09. juna 2021.  godine.

 

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 5.7.2021. godine drugostepenu presudu od 9.6.2021. godine u predmetu Ramiz Mićivoda kojom su odbijene kao neosnovane žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog Ramiza Mićivode, te je potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 12.3.2021. godine.

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved