Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 020352 20 Kž - Ćufurović Ibro

Optuženi

Ibro Ćufurović

 

Sud BiH donio je 20. aprila 2019. godine rješenje o određivanju pritvora u odnosu na Ibru Ćufurovića.

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud je u predmetu Ibro Ćufurović 17.07.2019. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Ibru Ćufurovića tereti za krivično djelo organizovanje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 201. KZ BiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 26. jula 2019. godine optuženi Ibro Ćufurović se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 27. avgusta 2019. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Mašović Hasija, Radević Goran, Strika Mirsad

 

Sud Bosne i Hercegovine je nakon priznanja krivnje na glavnom pretresu i nakon provedenih dokaza vezanih za izricanje krivičnopravne sankcije u predmetu Ibro Ćufurović dana 27.12.2019. godine izrekao presudu kojom je optuženi Ibro Ćufurović oglašen krivim da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 201. Krivičnog zakona BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine. Optuženom se u izrečenu zatvorsku kaznu uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru počev od dana lišenja slobode, odnosno od 20.04.2019. godine pa nadalje.

 

Sud je dana 18.3.2020. godine otpremio drugostepenu presudu u predmetu Ibro Ćufurović od 13.2.2020. godine, kojom su kao neosnovane odbijene žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, žalba optuženog Ibre Ćufurovića, kao i žalba njegovog branioca, te je potvrđena prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 27.12.2019. godine. Prvostepenom presudom optuženi Ibro Ćufurović oglašen je krivim da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 201. Krivičnog zakona BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved