Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 021677 19 Kro - Srabović Zijad i dr.

Optuženi

Zijad Srabović

Refik Morankić

Ahmet Bajrić

Senaid Ćosić

Abid Arapčić

Pašaga Čajić

Mirsad Žilić

Samir Džambić

Informacije o predmetu

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 01. februara 2019. godine optužnicu koja optužene: Zijada Srabovića, Refika Morankića, Ahmeta Bajrića, Senaida Ćosića, Abida Arapčića, Pašagu Čajića, Mirsada Žilića i Samira Džambića tereti da su počinili krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ).

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved