Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 031166 18 Ko - Galić Mario

Optuženi

Galić Mario

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana 7. decembra 2018. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Marija Galića tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3., u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved