Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 031166 18 Ko - Galić Mario

Optuženi

Galić Mario

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana 7. decembra 2018. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Marija Galića tereti da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3., u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje, donio je dana, 08.03.2019. godine presudu kojom je optuženi Galić Mario oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), pa mu je Sud izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved