Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 002680 20 Krž - Radomir Šušnjar

Optuženi

Radomir Šušnjar

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

 

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti optuženog Radomira Šušnjara da je za vrijeme oružanog sukoba i rata u Bosni i Hercegovini, između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske, na području općine Višegrad dana, 14.06.1992. godine ili približno tog datuma, u večernjim satima, zajedno sa Milanom Lukićem i Sredojem Lukićem, kao pripadnicima paravojne formacije, naoružani automatskim puškama, a on i nožem, učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine stanovništva, na način da su došli u privatnu kuću u kojoj su prethodno dovedeni civili bošnjačke nacionalnosti iz sela Koritnik, te uz prijetnju otuđili novac, zlato i druge dragocjenosti. Pod izgovorom da im je ugrožena sigurnost, a u namjeri da ih liše života, naređivali da izađu iz privatne kuće i da u koloni pređu u drugu privatnu kuću, gdje su ih natjerali da uđu u prostoriju u prizemlju kuće, kojom prilikom je u tu prostoriju Radomir Šušnjar ugurao posljednjeg civila u koloni i zaključao vrata, onemogućavajući time da civili izađu i pobjegnu iz kuće, da bi potom u tu prostoriju Milan Lukić ubacio zapaljivu eksplozivnu napravu, nakon čega je Radomir Šušnjar u tu prostoriju ubacio ručnu bombu, dok su svi istovremeno iz automatskog oružja pucali po kući, kako bi spriječili civile da pobjegnu. Svjesni da se radi o civilima i da ispaljivanjem metaka i gelera bombe mogu nastupiti povrede i teška ranjavanja, taj napad je imao za posljedicu lišavanje života zatočenih civila.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti Radomira Šušnjara da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona.

 

Tok postupka:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 24. oktobra 2017. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Radomira Šušnjara tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, u predmetu Radomir Šušnjar, sudija za prethodno saslušanje Suda Bosne i Hercegovine djelimično je prihvatio prijedlog Tužilaštva BiH i optuženom Radomiru Šušnjaru dana, 25.06.2018. godine, odredio pritvor. Pritvor je određen iz razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a) i b) ZKP BiH, a može trajati najduže 2 (dvije) godine od dana lišenja slobode optuženog, odnosno najkasnije do 24.06.2020. godine ili do drugačije odluke Suda.

 

Dana, 02.07.2018. godine održano je ročište za izjašnjenje o krivnji optuženog na kojem se optuženi Radomir Šušnjar izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 24.  avgust 2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Hadžiomerović Enida, Ćosić Dedović Jasmina, Samardžić Darko

 

Sud Bosne i Hercegovine, Odjel I za ratne zločine, nakon održanog glavnog pretresa je dana 30.10.2019. godine izrekao prvostepenu presudu u predmetu Radomir Šušnjar, kojom je optuženi Radomir Šušnjar oglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) u vezi sa članom 22. istog zakona. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 11.  februara 2020. godine.

 

Sud je u predmetu Radomir Šušnjar, dana 17.3.2020. godine, otpremio drugostepenu presudu od 11.2.2020. godine kojom je potvrđena prvostepena presuda, a kojom je optuženi Radomir Šušnjaroglašen krivim da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) u vezi sa članom 22. istog Zakona. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved