Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 022310 19 Kž - Duško Latinović i dr.

Optuženi

Duško Latinović

 

Željko Latinović 

 

Pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica navodi da je u toku poslovne 2011. godine u Laktašima, Duško Latinović, kao direktor i odgovorno lice u pravnom licu po prethodnom dogovoru sa Željkom Latinovićem, osnivačem pravnog lica „LATIN DRVO“ d.o.o., u namjeri da neosnovano ostvare povrat po osnovu indirektnih poreza propisanih poreskim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, na ime fiktivne fakture tražio i dobio povrat ulaznog PDV-a u ukupnom iznosu od 15.045,00 u kojem je sadržan povrat PDV-a u iznosu od 14.591,00 KM čime je pravnom licu „LATIN DRVO“ d.o.o. u navedenom iznosu pribavljena korist, a pričinjena šteta budžetu BiH. Optužnica navodi da je pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o., kao pravno lice raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 14.591,00 KM koju su u ime, za račun i u korist iste ostvarili optuženi Duško Latinović i Željko Latinović.

 

Tačke optužnice: 

 

Duško Latinović, Željko Latinović i pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Laktaši,  terete se da su kao saizvršioci počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članovima 29. i 124. istog zakona.

 

Tok postupka:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 23. maja 2018. godine optužnicu koja optužene Duška Latinovića, Željka Latinovića i pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Laktaši,  tereti da su kao saizvršioci počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članovima 29. i 124. istog zakona.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 21. septembra 2018. godine  optuženi Latinović Duško i pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o. su se izjasnili da nisu krivi.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 19. oktobra 2018. godine  optuženi Željko Latinović  se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12.  novembra 2018. godine.

Sudija pojedinac: Tankić Izo

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je dana, 08.02.2019. godine, prvostepenu presudu u predmetu Duško Latinović i dr. kojom je optuženi Duško Latinović oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210.  stav 2. Krivičnog zakona BiH. S tim u vezi Sud mu je izrekao uvjetnu osudu kojom mu se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 18. 4. 2019. godine, u predmetu Duško Latinović i drugi drugostepenu presudu kojom je žalba branioca optuženih Duška Latinovića i pravnog lica „LATIN DRVO“ d.o.o. Laktaši odbijena kao neosnovana, te je prvostepena presuda Suda BiH, od 8. 2. 2019. godine, u odnosu na odluku o krivici optuženog Duška Latinovića, a u odnosu na optuženo pravno lice “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši, u cijelosti potvrđena. Uvažena je žalba Tužilaštva BiH te je prvostepena presuda Suda BiH preinačena u dijelu odluke o krivičnopravnoj sankciji, tako što je optuženi Duško Latinović za krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. KZ BiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Navedena presuda u oslobađajućem dijelu, u odnosu na optuženog Željka Latinovića, je ukinuta te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 

Vijeće Odjela II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu Željko Latinović, nakon vijećanja i glasanja, objavilo je, dana 21. juna 2019. godine, presudu kojom je optuženi Željko Latinović oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. istog zakona.

Sud je optuženom Željku Latinoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved