Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 022310 19 Kž - Duško Latinović i dr.

Optuženi

Duško Latinović

 

Željko Latinović 

 

Pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica navodi da je u toku poslovne 2011. godine u Laktašima, Duško Latinović, kao direktor i odgovorno lice u pravnom licu po prethodnom dogovoru sa Željkom Latinovićem, osnivačem pravnog lica „LATIN DRVO“ d.o.o., u namjeri da neosnovano ostvare povrat po osnovu indirektnih poreza propisanih poreskim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, na ime fiktivne fakture tražio i dobio povrat ulaznog PDV-a u ukupnom iznosu od 15.045,00 u kojem je sadržan povrat PDV-a u iznosu od 14.591,00 KM čime je pravnom licu „LATIN DRVO“ d.o.o. u navedenom iznosu pribavljena korist, a pričinjena šteta budžetu BiH. Optužnica navodi da je pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o., kao pravno lice raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 14.591,00 KM koju su u ime, za račun i u korist iste ostvarili optuženi Duško Latinović i Željko Latinović.

 

Tačke optužnice: 

 

Duško Latinović, Željko Latinović i pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Laktaši,  terete se da su kao saizvršioci počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članovima 29. i 124. istog zakona.

 

Tok postupka:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 23. maja 2018. godine optužnicu koja optužene Duška Latinovića, Željka Latinovića i pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Laktaši,  tereti da su kao saizvršioci počinili krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članovima 29. i 124. istog zakona.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 21. septembra 2018. godine  optuženi Latinović Duško i pravno lice „LATIN DRVO“ d.o.o. su se izjasnili da nisu krivi.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 19. oktobra 2018. godine  optuženi Željko Latinović  se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12.  novembra 2018. godine.

Sudija pojedinac: Tankić Izo

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je dana, 08.02.2019. godine, prvostepenu presudu u predmetu Duško Latinović i dr. kojom je optuženi Duško Latinović oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210.  stav 2. Krivičnog zakona BiH. S tim u vezi Sud mu je izrekao uvjetnu osudu kojom mu se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

 

Žalbeni postupak u toku.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved