Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 026305 18 Kri - Lukić Gvozden

Optuženi

Lukić Gvozden

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je optuženi u vrijeme širokog i sistematičnog napada Vojske i Policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a poslije Republike Srpske, koji je trajao od početka aprila pa najmanje do kraja septembra 1992. godine na području općine Milići, Vlasenica i susjednih općina, usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području općine Milići, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS) Vojna pošta (VP) 7296 Milići, znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio tog napada učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi ubistvima.

 

Tačke optužnice: 

 

Gvozden Lukić optužen je za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 15. novembra 2017. godine optužnicu koja optuženog Gvozden Lukića tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Dana, 30. maja 2018. godine Sud je donio rješenje kojim se krivični postupak obustavlja iz razloga smrti optuženog.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved