Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 2 K 024760 19 Kž - Redžović Izet i dr.

Optuženi

Redžović Izet

 

Melezović Bojan

 

Bota Salih

 

Malić Admir

 

Bajrović Nedžad

 

Vejo Midhat

 

Raonić Bojan

 

Lica izdvojena u drugi predmet:

 

Salčin Ramiz

 

Šiljević Nedžad

 

Manojlović Savo

 

Đokić Bojan

 

Saltaga Senad

 

Dana, 22.05.2017. godine izvršeno je razdvajanje spisa  S1 2 K 024760 17 Ko u odnosu na optužene Salčin Rasima  i Šiljević Nedžada, te se predmet u odnosu na navadene optuženi vodi pod novim brojem (S1 2 K 025302 17 Ko) Rasim Salčin  i drugi. Nakon razdvajanja razmatrani su i prihvaćeni sporazumi, te je izrečena krivično-pravna sankcija. U postojećem predmetu broj S1 2 K 024760 17 Ko ostaju optuženi: Đokić Bojan, Manojlović Savo,  Redžović Izet, Melezović Bojan, Bota Salih, Slataga Senad, Malić Admir,  Bajrović Nedžad i Vejo Mithat.

 

U predmetu Bojan Đokić i dr. (S1 2 K 024760 17 K) Sud je 14. augusta 2017. godine donio rješenje kojim je spojen krivični postupak protiv optuženog Bojana Raonića, koji se vodi pod brojem S1 2 K 025508 17 K, sa krivičnim postupkom protiv optuženih Bojana Đokića i dr., koji se vodi pod brojem: S1 2 K 024760 17 K, pod kojim brojem će se voditi jedinstveni postupak i donijeti jedna presuda.  Takođe je izvršeno razdvajanje spisa u odnosu na optuženog Savu Manojlovića iz razloga zaprimljenog sporazuma o priznanju krivice i vodiće se pod brojem: S1 2 K 026064 17 K.

 

Predmet Manojlović Savo

 

Dana 25. augusta 2017. godine u predmetu Bojan Đokić i dr. (S1 2 K 024760 17 K) izvršeno je razdvajanje spisa S1 2 K 024760 17 K u odnosu na optuženog Bojana Đokića iz razloga zaprimljenog sporazuma o priznanju krivnje. Novi predmet će se voditi pod novim brojem S1 2 K 026155 17 K, dok će se predmet S1 2 K 024760 17 K voditi pod novim nazivom: Izet Redžović i dr.

 

Predmet Đokić Bojan

 

U predmetu Redžović Izet i dr. (S1 2 K 024760 17 K) dana, 9.1.2018. godine u odnosu na optuženog Senada Saltagu razdvojen je postupak koji će se nastaviti voditi pod novim brojem S1 2 K 027615 18 K.

 

Predmet Saltaga Senad

 

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 24.marta 2017. godine, potvrdio optužnicu koja tereti  optužene Đokić Bojana, Manojlović Savu, Redžović Izeta, Melezović Bojana, Bota Saliha, Šiljević Nedžada, Saltaga Senada, Malić Admira, Salčin Ramiza, Bajrović Nedžada i Vejo Midhata da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima krivotvorenje isprave i krivičnim djelom ovjeravanje neistinitog sadržaja, a optuženog Šiljević Nedžad, pod tačkom 50. i za krivično djelo iz člana 52. stav 1. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo.

 

Dana 22. maja 2017. godine, u  predmetu Đokić Bojan i drugi optuženi: Đokić Bojan, Manojlović Savo, Redžović Izet, Melezović Bojan, Bota Salih, Slataga Senad, Malić Admir,  Bajrović Nedžad i Vejo Mithat izjasnili su se da nisu krivi.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 05.  juna 2017. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Mašović Hasija, Strika Mirsad, Marijanović Anđelko

 

Dana 21. juna 2019. godine, vijeće Odjela II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Izeta Redžovića, Bojana Melezovića, Saliha Bote, Admira Malića, Nedžada Bajrovića, Mithata Veje i Bojana Raonića nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je presudu kojom su optuženi Izet Redžović i Bojan Raonić oglašeni krivim za krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi s krivičnim djelima krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. i ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona.

Sud Bosne i Hercegovine je optuženog Izeta Redžovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 8 (osam) mjeseci, a optuženog Bojana Raonića na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je dana 11.11.2019. godine donijelo drugostepenu presudu u predmetu Izet Redžović i dr. kojom su, kao neosnovane, odbijene žalba Tužilaštva BiH i žalbe branilaca optuženih, te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 12.07.2019. godine.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved