Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 024100 19 Krž - Dević Boško

Optuženi

Dević Boško

 

Lice izdvojeno u drugi predmet:

 

Kovačević Mlađen

 

Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH, Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje 11.05.2017. godine u predmetu Mlađen Kovačević (S1 1 K 025203 17 Kro) o razdvajanju postupka u odnosu na optuženog Mlađena Kovačevića od postupka koji se vodi u odnosu na Boška Devića.

 

Predmet Kovačević Mlađen

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Optužnica tereti optužene Mlađena Kovačevića i Boška Devića da su, kao pripadnici Vojske Republike Srpske, u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civila bošnjačke nacionalnosti na području općine Ključ, znajući za takav napad, kao dio tog napada počinili progon civilnog bošnjačkog stanovništva zbog njihove nacionalne i vjerske pripadnosti, na način da su učestvovali u njihovim ubistvima.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optužene  Mlađena Kovačevića i Boška Devića da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 06. januara 2017. godine potvrdio optužnicu koja optužene  Mlađena Kovačevića i Boška Devića tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti u vezi sa članom 172. stav 1. KZ BiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 13. februara 2017. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Mlađen Kovačević i dr., optuženi Boško Dević izjasnio se da nije kriv za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Optuženi Mlađen Kovačević nije pristupio ročištu.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 12.  jula 2017. godine. 

Sudeće vijeće u sastavu: Maksumić Šaban, Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Boška Devića dana 07. decembra 2018. godine donio prvostepenu presudu kojom je optuženi Boško Dević oglašen krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti u vezi sa članom 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

Sud je optuženom Bošku Deviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 21.  juna 2019.  godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženog Boška Devića donijelo presudu kojom se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, žalba optuženog Boška Devića, kao i žalba branioca optuženog odbijaju kao neosnovane, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 024100 17 Kri od 7.12.2018. godine, potvrđuje.

 

Sud je, dana 9.7.2019. godine, otpremio drugostepenu presudu u predmetu Boško Dević od 21.6.2019. godine, kojom je u cijelosti potvrđena prvostepena presuda.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved