Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 020819 19 Krž - Mrđa Darko i dr.

Optuženi

Mrđa Darko

 

Zoran Babić

 

Radenko Marinović

 

Licе izdvojenо u drugi predmet:

 

Milan Gavrilović

 

U predmetu Darko Mrđa i dr. (S1 1 K 020819 16 Kri) dana, 26.maja 2017. godine Sud je donio rješenje kojim je razdvojen krivični postupak protiv optuženog Milana Gavrilovića, te će se u odnosu na ovog optuženog postupak voditi pod novim brojem predmeta S1 1 K 025339 17 Kri, dok će se postupak protiv optuženih Mrđa Darka, Babić Zorana i Marinović Radenka nastaviti voditi pod brojem S1 1 K 020819 16 Kri. 

 

Predmet Milan Gavrilović

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da su: Darko Mrđa, u svojstvu rezervnog policajca – pripadnika Prvog interventnog voda pri Stanici javne bezbjednosti Prijedor, Zoran Babić , u svojstvu rezervnog policajca – pripadnika Prvog interventnog voda pri Stanici javne bezbjednosti Prijedor, Radenko Marinović, u svojstvu rezervnog policajca - pripadnika Drugog interventnog voda pri Stanici javne bezbjednosti Prijedor i Milan Gavrilović, u svojstvu policajca pri Stanici javne bezbjednosti Prijedor, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području općine Prijedor u periodu od kraja aprila 1992. godine do kraja septembra 1992. godine, znajući za takav napad i znajući da njihove radnje čine dio tog napada, počinili i pomagali progon nesrpskog civilnog stanovništva na političkoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi sa teritorija pod kontrolom vojske i policije Srpske republike BiH, a potom Republike Srpske, čineći to ubistvima, prisilnim nestankom i drugim nečovječnim djelima učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. maja 2016. godine potvrdio optužnicu kojom se optuženi Darko Mrđa, Zoran Babić, Radenko Marinović i Milan Gavrilović terete za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti u vezi sa članom 172. stav 1. i u vezi sa članom 180. stav 1. KZBiH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 14. juna 2016. godine, pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Darko Mrđa i dr., optuženi: Darko Mrđa, Zoran Babić, Radenko Marinović i Milan Gavrilović izjasnili se da nisu krivi za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 23. septembra 2016. godine.  

Sudeće vijeće u sastavu: Smajlović Mira, Božić Zoran, Pašić Mediha

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih u predmetu Darko Mrđa i dr. dana 30.11.2018. godine donio prvostepenu presudu kojom su optuženi Darko Mrđa i Zoran Babić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a) i k), Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 23.  maja 2019. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu Darko Mrđa i dr. donijelo presudu kojim se žalba Tužilaštva BiH odbija kao neosnovana, dok se žalbe branilaca optuženih Darka Mrđe i Zorana Babića, kao i optuženog Zorana Babića djelimično uvažavaju pa se prvostepena presuda ovog Suda, broj S1 1 K 020819 16 Kri od 23.4.2019. godine, preinačava u odluci o kazni, na način da se:

 

  • Optuženom Darku Mrđi za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH, za koje je oglašen krivim prvostepenom presudom ovog Suda broj S1 1 K 020819 16 Kri od 23.4.2019. godine, utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina, te ga, uzimajući kao utvrđenu kaznu zatvora od 17 godina izrečenu presudom Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju broj IT 02-59-S od 31.3.2004. godine, uz primjenu člana 53. stav 2. tačka b) i člana 55. KZ BiH, osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.
  • Optuženom Zoranu Babiću za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, za koje je oglašen krivim prvostepenom presudom ovog Suda broj S1 1 K 020819 16 Kri od 23.4.2019. godine, utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina, te ga, uzimajući kao utvrđenu kaznu dugotrajnog zatvora izrečenu pravosnažnom presudom Suda BiH broj S1 1 K 011967 12 Kri od 27.3.2014. godina u trajanju od 35 godina, uz primjenu člana       53. stav 2. tačka a) i člana 55. KZ BiH osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 (trideset pet) godina.

 

Optuženim Darku Mrđi i Zoranu Babiću u izrečene jedinstvene kazne uračunava se pritvor i vrijeme provedeno na izdržavanju kazni i to:

  • optuženom Darku Mrđi po presudi MKSJ broj IT-02-59-S od 31. marta 2004. godine, period od 13. juna 2002. godine pa do 10. oktobra 2013. godine, kao i pritvor u ovom predmetu u periodu od 17.2.2016. godine do 28.4.2016. godine,
  • optuženom Zoranu Babiću pritvor u periodu od 27.5.2008. do 29.5.2008. godine, od 21.12.2010. do 25.10.2011. godine, te vrijeme na izdržavanju kazne zatvora po presudi Suda BiH broj S1 1 K 003472 12 Kžk od 15.2.2013.godine, počev od 15.2.2013. godine pa dalje.

 

U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

 

Sud je, dana 19.7.2019. godine, otpremio drugostepenu presudu u predmetu Darko Mrđa i dr. kojom je žalba Tužilaštva BiH izjavljena protiv presude Suda Bosne i Hercegovine od 23.4.2019. godine odbijena kao neosnovana. Žalbe branilaca optuženih Darka Mrđe i Zorana Babića, kao i optuženog Zorana Babića su djelimično uvažene pa je prvostepena presuda od 23.4.2019. godine preinačena u odluci o kazni, na način da je: optuženom Darku Mrđi za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina, te ga je Sud, uzimajući kao utvrđenu kaznu zatvora od 17 godina izrečenu presudom Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju 31. marta 2004. godine, uz primjenu člana 53. stav 2. tačka b) i člana 55. KZ BiH, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina. Sud je optuženom Zoranu Babiću za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina, te ga uzimajući kao utvrđenu kaznu dugotrajnog zatvora izrečenu pravosnažnom presudom Suda BiH od 27.3.2014. godina u trajanju od 35 godina, uz primjenu člana  53. stav 2. tačka a) i člana 55. KZ BiH osudio na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 (trideset pet) godina. Optuženim Darku Mrđi i Zoranu Babiću će se u izrečene jedinstvene kazne uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. U ostalom dijelu prvostepena presuda ostala je neizmijenjena.

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved