Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 021778 16 Kro - Hrstić Miroslav

Optuženi

Hrstić Miroslav

 

U predmetu Miroslav Hrstić i dr. (S1 1 K 021173 16 Kro) Sud je 26. aprila 2016. godine donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Miroslava Hrstića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Miroslav Hrstić (S1 1 K 021778 16 Kro).

 

Predmet Medić Ivan i dr.

 

Lice je nedostupno pravosudnim organima.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da su u vremenskom periodu od 05.maja 1992. godine ili približno tog datuma do 17. augusta 1992. godine ili približno tog datuma, za vrijeme rata i neposredne ratne opasnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine i oružanog sukoba između pripadnika hrvatskih obrambenih snaga i Hrvatskog vijeća obrane, s jedne strane, i oružanih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, s druge strane, Miroslav Hrstić, u svojstvu pripadnika HOS-a, a kasnije u svojstvu zapovjednika 1. bojne HOS-a, Ivan Medić, u svojstvu pripadnika HOS-a, Miljenko Nogolica, u svojstvu pripadnika HVO-a te na popisu HOS personala vojnog osoblja logora Dretelj i Tonćo Rajič, kao pripadnik HOS-a, a kasnije kao pripadnik 3. pješačke satnije I Lakojurišne bojne, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava počinili protivzakonito zatvaranje, nečovječno postupanje, pljačkanje imovine, prisiljavanje na seksualni odnos civila srpske nacionalnosti na području općine Čapljina.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optuženog Miroslava Hrstića da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

Tok predmeta:

 

Lice je nedostupno pravosudnim organima.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved