Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet

Optuženi

Sejdić Ahmet

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske Republike Srpske na teritoriji općina Rudo, Višegrad i Goražde, u periodu od početka jula 1992. do sredine februara 1993. godine, Ahmet Sejdić, u svojstvu komandanta Prve višegradske brigade Armije BiH, naredio, podstrekavao, pomagao, učinio, dozvolio, omogućio, saglasio se ili na drugi način učestvovao u pripremanju, pomaganju i učinjenju protivzakonitog zatvaranja, preseljenja i raseljenja, namjernog nanošenja snažne tjelesne i duševne boli ili patnje (mučenja) i nečovječnog postupanja prema civilima i ratnim zarobljenicima, te iako je znao ili mogao znati, nije spriječio ili kaznio njemu podređena lica u namjernom nanošenju snažne tjelesne i duševne boli ili patnje i nečovječnom postupanju prema civilima i ratnim zarobljenicima i pljačkanju imovine stanovništva.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnicu tereti optuženog Ahmeta Sejdića da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

 

Tok predmeta:

  

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 01. februara 2016. godine optužnicu koja optuženog Ahmeta Sejdića tereti da  je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u vezi sa članom 173. stav 1., članom 175. stav 1., a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. KZ BIH.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 10. marta 2016. godine u predmetu Ahmet Sejdić optuženi Ahmet Sejdić se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 30.  maja 2016. godine. Dokazni postupak je okončan.

Sudeće vijeće u sastavu: Smajlović Mira, Božić Zoran, Pašić Mediha

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved