Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 020200 21 Krž - Aćimović Srećko

Optuženi

Aćimović Srećko

 

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je optuženi Srećko Aćimović, u svojstvu komandanta II bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, u periodu od 14. do 16. jula 1995. godine, svjesno pružio pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan i cilj bio da zatvore i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave, a prisilno premjeste žene, djecu i stare iz enklave, te ih na taj način unište kao grupu.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti Srećka Aćimovića za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 30. istog zakona.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 28. decembra 2015. godine optužnicu koja optuženog Srećka Aćimovića  tereti da je počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 30. istog Zakona.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 19. januara 2016. godine optuženi Aćimović Srećko se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 24.  februara 2016. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna, Maksumić Šaban

 

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas, 16.10.2020. godine, presudu u predmetu Srećko Aćimović kojom je optuženi Srećko Aćimović oglašen krivim da je počinio krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi sa članom 24. istog Zakona (pomaganje). Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina. Optuženom se u skladu sa članom 50. stav 1. KZ SFRJ u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru počev od momenta lišenja slobode dana 30.11.2015. pa do 29.12.2015. godine.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 07. juna 2021.  godine.

 

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 16.8.2021. godine drugostepenu presudu u predmetu Srećko Aćimović od 7.6.2021. godine, kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva BiH, dok je žalba branioca optuženog Srećka Aćimovića uvažena u pogledu odluke o kazni, te je prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 1 K 020200 16 Kri od 16.10.2020. godine u tom dijelu preinačena, tako što je optuženi Srećko Aćimović za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi s članom 24. istog Zakona (pomaganje), za koje je tom presudom oglašen krivim, na osnovu navedene zakonske odredbe, te odredaba članova 33, 38. stav 1, član 41. stav 1. KZ SFRJ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina, dok je u ostalom dijelu žalba branioca odbijena i prvostepena presuda potvrđena. 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved