Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 019836 15 Kri - Ristanić Đorđe

Optuženi

Ristanić Đorđe

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je optuženi Đorđe Ristanić u svojstvu predsjednika Ratnog predsjedništva opštine Brčko, u periodu od mjeseca aprila do mjeseca decembra 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog na stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Brčkog i okoline, znajući za napad i da njegove radnje predstavljaju dio tog napada sa diskriminatorskom namjerom, kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata izvršio progon stanovništva i to ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, prisilnim preseljenjem, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede, oduzimanjem prava na pravično i nepristrasno suđenje, uništavanjem kulturnih, historijskih i religijskih spomenika koji su kao kulturno i duhovno nasljeđe naroda pod posebnom zaštitom međunarodnog prava.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optuženog Đorđa Ristanića da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 01. decembra 2015. godine optužnicu koja optuženog Đorđa Ristanića tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 30. decembra 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Đorđe Ristanić, optuženi Đorđe Ristanić izjasnio se da nije kriv za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 15.  marta 2016. godine. U toku je iznošenje dokaza odbrane.

Sudeće vijeće u sastavu: Maksumić Šaban, Gluhajić Staniša, Jesenković Vesna

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved