Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 014977 18 Kžk - Orić Naser i dr.

Optuženi

Orić Naser

 

Muhić Sabahudin

Dokumenti
  • Drugostepeno rješenje o ukidanju prvostepene presude

    Preuzmi

  • Drugostepena presuda

    Preuzmi

  • Prvostepena presuda

    Preuzmi

Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da su optuženi Naser Orić, kao komandant Štaba teritorijalne odbrane Srebrenica i komandant Štaba oružanih snaga TO subregije Srebrenica i Sabahudin Muhić, kao pripadnik oružanih snaga TO Srebrenica, u vrijeme rata i oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske, u vremenskom periodu od maja do decembra 1992. godine, na području sela Zalazje, Lolići i Kunjerac, općine Srebrenica i Bratunac, počinili krivično djelo ratni zločin nad tri ratna zarobljenika, uzrokujući njihovu smrt.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optužene Nasera Orića i Sabahudina Muhića za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 09. septembra 2015. godine optužnicu koja optužene Nasera Orića i Sabahudina Muhića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.   

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 19. oktobra 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Naser Orić i dr., optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić izjasnili se da nisu krivi za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 26.  januara 2016. godine. 

Sudeće vijeće u sastavu: Maksumić Šaban, Jesenković Vesna, Gluhajić Staniša

 

Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Naser Orić i dr., vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je dana, 09. oktobra 2017. godine izreklo presudu prema kojoj su optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni optužbe za krivično djelo ratni zločini protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 08.  maja  2018. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženih Nasera Orića i Sabahudina Muhića, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je drugostepenu odluku kojom se uvažava žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 014977 15 Kri od 09. oktobra 2017. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 03.  septembra 2018. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Tihomir Lukes, Dragomir Vukoje, Senadin Begtašević

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 17.  septembra 2018. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine је u krivičnom predmetu Naser Orić i dr., nakon vijećanja i glasanja, donijelo i dana 30. novembra 2018. godine objavilo presudu kojom su optuženi Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni optužbi, i to da je Naser Orić radnjom opisanom u tački 1. izreke presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika propisano odredbom člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a Naser Orić i Sabahudin Muhić da su radnjama opisanim u tačkama 2. i 3. izreke presude počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ u vezi sa članom 22. istog Zakona.

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved