Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 019187 18 Krž - Kraljević Ivan i dr.

Optuženi

Kraljević Ivan

 

Jelčić Mate

 

Skender Slavko

 

Odak Stojan

 

Bebek Vice

 

Miloš Dragan

 

Radišić Vinko

 

Lica izdvojena u drugi predmet:

 

Matić Nedjeljko

 

Sud je 23. septembra 2015. godine u predmetu Ivan Kraljević i dr. (S1 1 K 019187 15 Kro) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Nedeljka Matića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Nedeljko Matić (S1 1 K 019698 15 Kro).

 

Predmet Matić Nedeljko

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da su u periodu od kraja aprila 1993. godine do kraja marta 1994. godine u zatvoru VIZ Ljubuški, u okviru širokog i sistematičnog napada HVO-a i Vojne policije HVO-a protiv bošnjačkog civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika sa područja općina Stolac, Čapljina, Mostar, Prozor, Livno, Jablanica, te dijelova Bosne – općina Maglaj, Žepče i dr., znajući za taj napad i da svojim činjenjem ili nečinjenjem učestvuju u njemu, Ivan Kraljević, Mate Jelčić i Slavko Skender, u svojstvu upravnika VIZ Ljubuški u različitim periodima, te Stojan Odak, Nedjeljko Matić, Vice Bebek, Vinko Radišić i Dragan Miloš, u svojstvu pripadnika Vojne policije HVO-a i stražara zatvora VIZ Ljubuški, svjesno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu sa zajedničkim planom unapređenja i provedbe sistema zatvaranja i zlostavljanja.

 

Tačke optužnice: 

 

Ivan Kraljević, Mate Jelčić, Slavko Skender, Stojan Odak, Nedjeljko Matić i Vice Bebek optuženi su da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, dok se optuženi Vinko Radišić i Dragan Miloš terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana 6. augusta 2015. godine potvrdio optužnicu po kojoj se optuženi Ivan Kraljević, Mate Jelčić, Slavko Skender, Stojan Odak, Nedjeljko Matić i Vice Bebek terete da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, dok se optuženi Vinko Radišić i Dragan Miloš terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u vezi sa članom 173. stav 1., članom 175. stav 1., a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BIH.

 

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 21. septembra 2015. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Ivan Kraljević i dr., optuženi: Ivan Kraljević, Mato Jelčić, Slavko Skender, Stojan Odak, Vice Bebek, Vinko Radišić i Dragan Miloš izjasnili se da nisu krivi za krivično djelo zločini protiv čovječnosti u vezi sa krivičnim djelom ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optuženi Nedeljko Matić nije se pojavio na ročištu. 

 

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 27.  oktobra 2015. godine. 

Sudeće vijeće u sastavu: Kosović Jasmina, Samardžić Darko, Jukić Davorin

 

 

Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženih Ivana Kraljevića, Mate Jelčića, Slavka Skendera, Stojana Odaka, Vice Bebeka, Vinka Radišića i Dragana Miloša, nakon održanog glavnog pretresa, dana 29. augusta 2018. godine izreklo presudu prema kojoj su optuženi Ivan Kraljević, Mate Jelčić, Stojan Odak, Vice Bebek i Vinko Radišić oglašeni krivim za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 22. i 30. KZ SFRJ.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 23.  aprila 2019. godine.

 

Sud je u predmetu Ivan Kraljević i dr., dana 12.6.2019. godine, otpremio rješenje kojim su uvažene žalbe branioca optuženog Stojana Odaka i optuženog lično, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 29.8.2018. godine ukinuta i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 13.  januara 2020. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Lukes Tihomir, Huskić Amela, Božović Mirko

 

Drugostepena presuda izrečena je 06. avgusta 2020. godine.

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved