Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 016738 14 Kro - Basara Branko i dr.

Optuženi

Basara Branko

 

Aničić Nedeljko

 

Sud je u predmetu Branko Basara i dr., dana 19.12.2019. godine, prihvatio prijedlog Tužilaštva BiH za ustupanje krivičnog gonjenja optuženih Branka Basare i Nedeljka Aničića pravosudnim organima Republike Srbije.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su  u okviru širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području općine Sanski Most i sela Briševo na području općine Prijedor, kao visoki oficiri nekadašnje JNA pristupili snagama Teritorijalne odbrane i VRS te Branko Basara, kao komandant 6. sanske brigade, a Nedeljko Aničić, kao komandant Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane srpske opštine Sanski Most, kao članovi i zajedno sa drugim članovima Kriznog štaba Sanski Most, počinili progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva ubistvima, prisilnim preseljenjem, deportacijama, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, granatiranjem nebranjenih sela i objekata i rušenjem vjerskih objekata.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti optužene Branka Basaru i Nedeljka Aničića da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti i krivično djelo povrede zakona ili običaja rata.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 11. augusta 2014. godine potvrdio optužnicu koja optužene Branka Basaru i Nedeljka Aničića tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti i krivično djelo povrede zakona ili običaja rata u vezi sa članom 172. stav 1. i 179. stav 2., a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Dana 19. decembra 2019. godine krivično gonjenje nad optuženim

Basara Brankom i Aničić Nedeljkom preuzelo Tužilaštvo Republike Srbije.

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved