Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 017608 14 Kro - Kušić Rajko

Optuženi

Kušić Rajko

 

Lice je nedostupno pravosudnim organima

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Rajko Kušić, u periodu od kraja maja 1992. godine do kraja jula 1995. godine, na dužnosti komandanta Teritorijalne odbrane Srpske opštine Rogatica, kasnije komandanta Rogatičke brigade i komandanta Prve podrinjske lake pješadijske brigade, istovremeno u funkciji člana Kriznog štaba Srpske opštine Rogatica i člana Glavnog odobra SDS-a, kao svjesni učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, u saradnji sa pripadnicima policije Stanice javne bezbjednosti Srpske opštine Rogatica organizirao nezakonito zatvaranje nesrpskog civilnog stanovništva u zatočeničke objekte. Optuženi Kušić lično je rukovodio napadima pripadnika Teritorijalne odbrane, kasnije Rogatičke brigade i Stanice javne bezbjednosti Srpske opštine Rogatica na nesrpsko civilno stanovništvo koji su ubijani, nezakonito zatvarani u zatočeničke objekte i u njima premlaćivani, odvođeni na prinudni rad ili na nepoznata mjesta od kada se mnogi od njih vode kao nestali.

 

Tačke optužnice: 

 

Optužnica tereti Rajka Kušića za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), g), h), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 16. decembra 2014. godine optužnicu koja Rajka Kušića tereti za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), g), h), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved