Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 017290 14 Kro - Demirović Ibrahim

Optuženi

Demirović Ibrahim

 

Dana 5. novembra 2014. godine, Sud BiH donio je rješenje kojim se krivični postupak protiv optuženog Demirović Ibrahima spaja sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv optuženih  Ćurić Enesa i dr. u jedinstven postupak koji će se provesti pod brojem S1 1 K 017146 14 Kro.
 
 

Informacije o predmetu

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 27. oktobra 2014. godine optužnicu koja optuženog Ibrahima Demirovića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
 
 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved