Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 016301 14 Kri - Godinjak Edhem i dr.

Optuženi

Godinjak Edhem  

 

Šarić Medaris 

 

Bunoza Mirko

Informacije o predmetu

Činjenični opis optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su Edhem Godinjak, u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Trnovo, Medaris Šarić, u svojstvu komandanta Štaba teritorijalne odbrane Trnovo i Mirko Bunoza, u svojstvu komandanta jedinica HV – HOS,  svjesno i voljno učestvovali u udruženom zločinačkom pothvatu sa zajedničkim ciljem višestrukog lišenja života civila srpske nacionalnosti u selima na području općine Trnovo, protivpravnog hapšenja i zatvaranja u zatočeničkim objektima formiranim na području općine Trnovo i paljenja njihove imovine, te lišenja života i nečovječnog postupanja prema zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske u zatočeničkim objektima formiranim na području općine Trnovo.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti optužene da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav1. tačka c) i e) i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana175. stav1. tačke a) i b) KZ BiH u vezi sa članom180. stav1. KZ BiH.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 16. juna 2014. potvrdio optužnicu kojom se optuženi: Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.
 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 24. jula 2014. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, optuženi: Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza su se izjasnili da nisu krivi.

 

Glavni pretres otvoren je 28. oktobra 2014. godine. U toku je iznošenje završnih riječi.

Sudeće vijeće u sastavu: Pašić Mediha, Božić Zoran, Smajlović Mira

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved