Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 011475 13 Kro - Begić Husein i dr.

Optuženi

Begić Husein  

 

Kovačević  Safet 

 

Anadolac Muhamed 

 

Ljubijankić  Abid 

 

Hafurić  Sabahudin 

  

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

 

Optuženi se terete da su za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) dana, 11. marta 1995. godine, kao pripadnici 5. bataljona Vojne policije V korpusa ARBiH, zajedno sa drugim pripadnicima ARBiH, namjerno nanosili tjelesne i duševne bolove i patnje, povrede tijela i zdravlja ratnim zarobljenicima VRS. Prema navodima iz optužnice Tužilašva BiH optuženi Safet Kovačević, Muhamed Anadolac, Abid Ljubijankić i Sabahudin Hafurić, u svojstvu vojnih policajaca, a Husein Begić u svojstvu komandira voda u 2. četi 5. bataljona Vojne policije, su učestvovali u sprovođenju 31 ratnog zarobljenika sa lokacija sabirnih centara u krugu preduzeća „Rad" u Cazinu, Zatvora ,,Luke" i Kasarne ,,Adil Bešić" u Bihaću do graničnog prijelaza „Izačić“ gdje je izvršena dogovorena razmjena zarobljenika između VRS i ARBiH.  U optužnici se dalje navodi da je ratnim zarobljenicima, prilikom ulaska u autobus, stavljan platneni povez preko očiju, te im je naređeno da drže ruke na leđima, a glavu u pognutom položaju. Optuženi Safet Kovačević, Muhamed Anadolac, Abid Ljubijankić, Sabahudin Hafurić su, zajedno sa drugim pripadnicima vojne policije, tokom vožnje koja je trajala duže nego što je uobičajeno, navodno, nečovječno postupali prema ratnim zarobljenicima, namjerno im nanoseći tjelesne i duševne bolove i patnje, tako što su ih tukli policijskim palicama, kundacima pušaka, rukama i nogama, istovremeno tjerajući ih da, između ostalih, pjevaju i pjesmu „Bosno moja“. Optuženi Husein Begić, kao komandir voda, propustio je, navodno, da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi njemu podređene Safeta Kovačevića, Muhameda Anadolca, Abida Ljubijankića, Sabahudina Hafurića i druge pripadnike iz grupe, da vrše fizičko i psihičko zlostavljanje zarobljenika, iako je znao da se navedeni policajci spremaju da preduzmu takve radnje, što su u njegovom prisustvu i činili. 

 

 

Tačke optužnice:  

 

 

Optužnica tereti:

 

 

-          Safeta Kovačevića, Muhameda Anadolca, Abida Ljubijankića i Sabahudina Hafurića za krivično djelo ratni zločin  protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom i 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) istog zakona;

 

-          Huseina Begića za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom i 180. stav 2. (komandna krivična odgovornost) istog zakona.

 

Tok predmeta:

 

Sud BiH potvrdio je dana, 25. februara 2013. godine optužnicu kojom se optuženi Husein Begić, Safet Kovačević, Muhamed Anadolac, Abid Ljubijankić i Sabahudin Hafurić terete za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

 

 

Sud je 5. aprila 2013. godine, u predmetu Husein Begić i dr. (S1 1 K 011475 13 Kro),  donio rješenje kojim se krivični postupak prenosi na mjesno nadležan Kantonalni sud u Bihaću na dalje postupanje.  

 

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved