Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 012159 18 Krž - Mujčinović Safet i dr.

Optuženi

Mujčinović Safet 

 

Busnov  Selman

 

Muhić Nusret 

 

Hamzić  Zijad 

 

Halilović  Ramiz 

 

Hodžić  Nedžad 

 

Gogić  Osman

 

Lica izdvojena u drugi predmet:

 

Habibović Hariz 

 

Vejzović Kahro

 

Sud je dana, 8. jula 2013. godine donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Kahru Vejzovića spaja sa postupkom u predmetu Safet Mujčinović i drugi, te će se ubuduće voditi pod oznakom Safet Mujčinović i dr. (S1 1 K 012159 13 KrI).

 

Predmet Vejzović Kahro

 

Sud je 25. jula 2014. godin u u predmetu Safet Mujčinović i dr. (S1 1 K 012159 13 KrI) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Hariza Habibovića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Hariz Habibović (S1 1 K 016766 14 KrI).

 

Predmet Hariz Habibović

 

U predmetu Safet Mujčinović i dr. (S1 1 K 012159 12 KrI) Sud je 07. decembra 2015. godine donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Kahru Vejzovića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Kahro Vejzović (S1 1 K 020299 15 KrI) dok se postupak u odnosu na ostale optužene nastavlja voditi pod oznakom Safet Mujčinović i dr. (S1 1 K 012159 12 KrI).

 

Predmet Vejzović Kahro 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su u periodu od mjeseca maja 1992. godine pa do druge polovine mjeseca jula 1993. godine, skupa sa drugim pripadnicima TO RBiH i Stanice javne bezbjednosti opštine Kladanj, Nusret Muhić, u svojstvu šefa grupe za sprječavanje i suzbijanje kriminaliteta u SJB Kladanj, Zijad Hamzić, u svojstvu komandira čete TO Stupari, a kasnije u svojstvu komandanta bataljona TO Stupari, Ramiz Halilović, u svojstvu aktivnog policajca u SP Stupari i kasnije u svojstvu komandira Odjeljenja vojne policije u Stuparima i u svojstvu komandira SP Stupari, Nedžad Hodžić, u svojstvu rezervnog policajca SP Stupari, Hariz Habibović, u svojstvu rezervnog policajca SP Stupari i Osman Gogić, u svojstvu vojnog policajca u Vodu vojne policije u Kladnju, učestvovali u protivzakonitom zatvaranju civilnog stanovništva srpske nacionalnosti, nečovječnom postupanju, namjernom nanošenju snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje (mučenju), povreda tjelesnog integriteta i zdravlja, oduzimanju prava na pravično suđenje ili drugi zakoniti postupak, a optuženi Safet Mujčinović, u svojstvu komandira SP Stupari i kasnije komandira SP Kladanj, te optuženi Selman Busnov, u svojstvu načelnika SJB Kladanj, propustili da spriječe ili kazne takve radnje svojih podređenih iako su za iste znali ili mogli znati.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti:

 

Safeta Mujčinovića i Selmana Busnova za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) i e) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom i 180. stav 1. i 2. (individualna i komandna krivična odgovornost) istog zakona;

Nusreta Muhića, Nedžada Hodžića, Hariza Habibovića i Osmana Gogića za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom i 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) istog zakona;

Zijada Hamzića za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) i e) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom i 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) istog zakona;

Ramiza Halilovića za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom i 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) istog zakona.

 

Tok postupka:

 

Sud Bosne i Hercegovine je dana, 19. februara 2013. godine potvrdio optužnicu.

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 14. maja 2013. godine, optuženi Safet Mujčinović, Selman Busnov, Nusret Muhić, Zijad Hamzić, Ramiz Halilović, Nedžad Hodžić, Hariz Habibović i Osman Gogić izjasnili su se da nisu krivi.

 

Glavni pretres u ovom predmetu počeo je 26. jula 2013. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Jesenković Vesna, Gluhajić Staniša, Maksumić Šaban

 

Nakon okončanog glavnog pretresa u predmetu Safet Mujčinović i dr., vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je dana, 08. septembra 2017. godine, izreklo presudu prema kojoj su optuženi Safet Mujčinović, Selman Busnov, Nusret Muhić, Zijad Hamzić, Ramiz Halilović, Nedžad Hodžić i Osman Gogić oslobođeni optužbi za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) i e) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 01.  juna  2018. godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženih Safeta Mujčinovića, Selmana Busnova, Nusreta Muhića, Zijada Hamzića, Ramiza Halilovića, Nedžada Hodžića i Osmana Gogića donijelo presudu kojom se žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine odbija kao neosnovana, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 1 K 012159 13 Kri od 8. 9. 2017. godine, potvrđuje.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved