Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 007914 19 Krž - Čović Fadil i dr.

Optuženi

Kalember Nermin

 

Kazić Nezir

 

Čović Halid

 

Čović Fadil

 

Šabić Mirsad

 

Hujić Bećir

 

Đelilović Mustafa

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda je 30. marta 2021. godine u predmetu Mustafa Đelilović i dr. (S1 1 K 007914 19 Kžk), postupajući u skadu sa odredbom člana 205. ZKP BiH, rješenjem obustavilo krivični postupak u odnosu na optuženog Mustafu Đelilovića, i to usljed smrti optuženog. Krivični postupak se nastavlja voditi u odnosu na optužene Fadila Čovića, Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Bećira Hujića, Halida Čovića, Šerifa Mešanovića i Nermina Kalembera pod službenim brojem: S1 1 K 007914 19 Kžk - Fadil Čović i dr.

 

Lice izdvojeno u drugi predmet:

 

Mešanović Šerif

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

 

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su Mustafa Đelilović, kao predsjednik Skupštine opštine Hadžići i u svojstvu predsjednika Kriznog štaba, kasnije Ratnog predsjedništva opštine Hadžići, Fadil Čović, u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Hadžići i ujedno člana Kriznog štaba, kasnije Ratnog predsjedništva opštine Hadžići, Mirsad Šabić, u svojstvu aktivnog policajca SJB Hadžići i u svojstvu komandira Policijske stanice Pazarić, Nezir Kazić, u svojstvu komandanta 9. Brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, Bećir Hujić, u svojstvu upravnika logora „Silos“ i u svojstvu zamjenika upravnika logora „Silos“, Halid Čović, u svojstvu jednog od zamjenika upravnika logora „Silos“ te u svojstvu upravnika logora „Silos“, Šerif Mešanović, u svojstvu jednog od zamjenika upravnika logora „Silos“ te u svojstvu upravnika logora u magacinu u kasarni „Krupa“ u Zoviku i svojstvu jednog od zamjenika upravnika logora „Silos“, Nermin Kalember, u svojstvu stražara u logoru „Silos“, u periodu od maja 1992. do januara 1996. godine svjesno i voljno učestvovali u sistemskom udruženom zločinačkom poduhvatu u okviru kojeg su planiranjem, naređivanjem, počinjenjem, podstrekavanjem, podržavanjem i pomaganjem počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništa i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti u objektima „Silos“ u Tarčinu, Osnovnoj školi „9.maj“ u Pazariću i u magacinu kasarne „Krupa“ u Zoviku.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti Mustafu Đelilovića, Fadila Čovića, Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Bećira Hujića, Halida Čovića, Šerifa Mešanovića za krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c), e) i f) i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a), b) i c), sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Optuženi Nermin Kalember tereti se za krivična djela  ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) i b), sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

Tok predmeta:

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana 12. januara 2012. godine optužnicu koja optužene Mustafu Đelilovića, Fadila Čovića, Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Bećira Hujića, Halida Čovića, Šerifa Mešanovića i Nermina Kalembera tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništa i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u vezi sa članom 173. stav 1. i u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

 
Na izjašnjenju o krivnji održanom 21. februara 2012. godine,  optuženi Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember su se izjasnili da nisu krivi.  Na  ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 27. februara 2012. godine optuženi Nezir Kazić se izjasnio da nije kriv.
 
Glavni pretres u ovom predmetu počeo je 19. aprila 2012. godine. 
Sudeće vijeće u sastavu: Kreho Minka, Gluhajić Staniša, Marenić Željka
 
 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu Mustafa Đelilović i drugi, nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je 05. jula 2018. godine presudu kojom su optuženi: Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kalember oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke  Federativne Republike Jugoslavije SFRJ  koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ,  u vezi sa članom  22. i 30. istog zakona. Sud Bosne i Hercegovine primjenom člana 33., 38., 41. KZ SFRJ je optužene osudio:

- optuženog Đelilović Mustafu, na kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina,

- optuženog Čović Fadila, na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina,

- optuženog Šabić Mirsada, na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina,

- optuženog Kazić Nezira, na kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina,

- optuženog Hujić Bećira na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina,

- optuženog Čović Halida, na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina,

- optuženog Mešanović Šerifa, na kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina,

- optuženog Kalember Nermina, na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 20.  juna 2019.  godine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu Mustafa Đelilović i dr. donijelo rješenje kojim se uvažavaju žalbe Tužilaštva BiH i branilaca optuženih Mustafe Đelilovića i Halida Čovića, te se prvostepena presuda Suda BiH broj: S1 1 K 007914 12 Kri od 5.7.2018. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

 

Početak pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja održan je 17.  septembra 2019. godine.

Sudeće vijeće u sastavu: Begtašević Senadin, Vukoje Dragomir, Lukes Tihomir

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine 10. juna 2021. godine objavilo je  drugostepenu presudu u predmetu Fadil Čović i dr., kojom su optuženi Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halid Čović i Nermin Kalember oglašeni krivim da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ. Vijeće ih je osudilo kako slijedi:

optuženog Čović Fadila, na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina,

optuženog Šabić Mirsada, na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina,

optuženog Kazić Nezira, na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina,

optuženog Hujić Bećira na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina,

optuženog Čović Halida, na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, i

optuženog Kalember Nermina, na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Istom presudom optuženi Fadil Čović, Mirsad Šabić, Bećir Hujić, Halid Čović i Nermin Kalember su oslobođeni optužbe za pojedine inkriminacije kako je to naznačeno u izreci presude, kojima bi počili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. KZ BiH i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH i u vezi sa članom 29. KZ BiH.

 

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved