Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 006028 16 Krž - Krsmanović Oliver

Optuženi

Krsmanović Oliver

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se između ostalog navodi da je optuženi Oliver Krsmanović u periodu od proljeća 1992. godine, do jeseni 1995. godine, kao pripadnik 2. Podrinjske lake pješadijske brigade, izvršio i pomagao u ubistvima, prisilnim nestancima nesrpskog civilnog stanovništva općine Višegrad. Optuženi Krsmanović je, kako se navodi u optužnici, učestvovao u teškim oduzimanjima fizičke slobode i drugim nečovječnim djelima u namjeri nanošenja snažnih tjelesnih i duševnih bolova i patnji, civilima nesrpske nacionalnosti. Optuženi Krsmanović je, kako se između ostalog navodi u optužnici, dana 27. juna 1992. godine, u naselju Bikavac, općina Višegrad, zajedno sa Milanom Lukić i pripadnicima njegove grupe, učestvovao u nezakonitom zatvaranju 70 civila bošnjačke nacionalnosti i njihovom ubistvu. Početkom juna 1992. godine, optuženi Krsmanović je u hotelu „Vilina vlas“ na području općine Višegrad, učestvovao u silovanju Bošnjakinja i drugim oblicima teškog seksualnog zlostavljanja, a koje su protivpravno bile zatvorene u pomenutom objektu.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti Olivera Krsmanovića za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a), e), f), i) i k) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) i članom 29. KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Dana 21. novembra 2011. godine, Sud BiH potvrdio je optužnicu u predmetu Krsmanović Oliver (S1 1 K 006028 11 Kro) koja Olivera Krsmanovića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti i krivično djelo povrede zakona ili običaja rata.

 

Dana 14. decembra 2011. godine, na ročištu za izjašnjenje pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Oliver Krsmanović (S1 1 K 006028 11 Kro), optuženi Oliver Krsmanović izjasnio se da nije kriv.

 

Dana 20. januara 2012. godine počeo je glavni pretres u ovom predmetu.

 

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 31. augusta 2015. godine presudu kojom je optuženi Oliver Krsmanović oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članovima 29. i 31. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH. Sud BiH je optuženom Oliveru Krsmanoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina.

 

Dana 21. aprila 2016. godine održana je sjednica Apelacionog vijeća u ovom predmetu.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 03. juna 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 21. aprila 2016. godine u predmetu Oliver Krsmanović kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva i branioca optuženog Olivera Krsmanovića te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH broj: S 1 1 K 006028 11 KrI od 31. augusta 2015.godine.

 

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved