Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 003372 10 Krž - Kos Franc i dr.

Optuženi

(X-KR-10/893-1)

 

Kos Franc

 

Kojić Stanko

 

Golijan Vlastimir

 

Goronja Zoran

 

Sud je 14. septembra 2010. godine u predmetu Kos Franc dr. (X-KR-10/893-1) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Golijan Vlastimira razdvaja; te će se ubuduće voditi pod brojem Golijan Vlastimir (X-KR-10/893-2) dok se postupak u odnosu na optužene Kos Franca, Kojić Stanka i Goronja Zorana nastavlja voditi pod brojem Kos Franc i dr. (X-KR-10/893-1).

 

Sud je 13. oktobra 2010. godine u predmetu Golijan Vlastimir (X-KR-10/893-2) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Golijan Vlastimira spaja sa predmetom Kos Franc i dr., te će se ubuduće voditi pod oznakom Kos Franc i dr. (X-KR-10/893-1).

 

Predmet Golijan Vlastimir

 

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

 

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi Kos Franc, u svojstvu komandira 1. „bijeljinskog“ voda 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba VRS, a preostala trojica optuženih, u svojstvu pripadnika 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, učestvovali u strijeljanju više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz zaštićene UN zone Srebrenica, koji su dovoženi na mjesto pogubljenja, na ekonomiju - farmu Branjevo.

 

Optuženi se terete da su kao saizvršioci, navodno, vršili ubijanje muškaraca bošnjačke nacionalnosti i nanosili im teške tjelesne i duševne povrede, s ciljem potpunog ili djelimičnog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka. 

 

Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Kos Franca, Kojić Stanka, Golijan Vlastimira i Goronja Zorana za krivično djelo genocida iz člana 171. tačke a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Sud je potvrdio optužnicu 12. augusta 2010. godine.  

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 8. septembra 2010. godine pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Kos Franc i drugi, optuženi Golijan Vlastimir  izjasnio se da je kriv, dok su se optuženi Kos Franc, Kojić Stanko i Goronja Zoran izjasnili da nisu krivi.

 

Glavni pretres u ovom predmetu počeo je 14. decembra 2010. godine.

 

Dana 15. juna 2012. godine, Sud je izrekao prvostepenu presudu kojom su optuženi Kos Franc, Kojić Stanko, Golijan Vlastimir i Goronja Zoran oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon). S tim u vezi, Sud je optuženim izrekao kazne dugotrajnog zatvora, i to: Kos Franc i Goronja Zoran po 40 godina, Kojić Stanko 43 godine i Golijan Vlastimir 19 godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća održana je 13. februara 2013. godine.

 

Sud je u predmetu Kos Franc i dr. (S1 1 K 003372 13 Krž), dana 26. aprila 2013. godine otpremio drugostepenu presudu kojom se kao neosnovana odbija žalba Tužilaštva BiH dok se žalbe branilaca optuženih Kos Franca, Kojić Stanka, Golijan Vlastimira i Goronja Zorana djelimično uvažavaju, te se presuda Suda od 15. juna 2012. godine preinačava u odluci o krivičnoj sankciji, na način da se za krivično djelo zločini protiv čovječnosti optuženim izriču slijedeće kazne dugotrajnog zatvora, i to: Kos Franc 35 godina, Kojić Stanko 32 godine, Golijan Vlastimir 15 godina i Goronja Zoran 30 godina. U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved