Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KR-10/928 - Boškić Marko

Optuženi

Boškić Marko

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Tok postupka:

 

Sud je 9. jula 2010. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Boškića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

 

Dana 19. jula 2010., Sud Bosne i Hercegovine je, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i optuženog Marka Boškića, izreklo presudu kojom je optuženi Marko Boškić oglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa stavom 1. tačka a), a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. istog Zakona. Sud je optuženom Marku Boškiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.  

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved