Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KR-09/662 - Perković Stojan

Optuženi

Stojan Perković

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Prema navodima iz optužnice optuženi Perković je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), u svojstvu komandira čete iz mjesta Lađevine, općina Rogatica, izvršio, podsticao i pomagao u činjenju nečovječnih djela (ubistva, prisilni nestanci, teška oduzimanja slobode, silovanja) usmjerenih prema civilima nesrpske nacionalnosti sa područja općine Rogatica.

 

Optuženi Perković je, između ostalog, u junu 1992. godine zahtijevao od stanovnika sela Surovi da mu predaju naoružanje kojim su raspolagali. Nakon što je oružje predato optuženi je, navodno, zajedno sa desetak naoružanih pripadnika svoje jedinice, došao u selo, te nezakonito lišio slobode određeni broj civila, a zatim je neke od njih fizički zlostavljao. Istom prilikom optuženi je, navodno, poveo određeni broj civila u pravcu sela Lađevina, od kada im se gubi svaki trag. U optužnici se dalje navodi da je optuženi Perković, u vremenskom periodu od ljeta do kraja 1992. godine, u selu Varošište, u više navrata, upotrebom sile i prijetnje, prinuđivao žensku osobu na seksualne odnose. Optuženi je, navodno, dolazio naoružan, u kasnim noćnim satima, u kuću u kojoj je ženska osoba boravila, prijeteći joj da će joj ubiti bliskog člana porodice ukoliko ne učini sve što bude od nje traženo.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti Stojana Perkovića za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h (progon) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa slijedećim tačkama:

 

a)      lišenje druge osobe života (ubistvo),
e)      zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava,
f)        mučenje,
g)      prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo, ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje),
i)    prisilni nestanak osoba, i
k)      druga nečovječna djela slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja, a sve u vezi s članom 180. stav 1. i 2. (individualna i komandna krivična odgovornost) KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 20. aprila 2009. godine. Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda, 21. maja 2009. godine, optuženi Stojan Perković izjasnio se da nije kriv.

 

Glavni pretres počeo je 26. juna 2009. godine.

 

24. decembra 2009. godine, pretresno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje,izreklo je prvostepenu presudu kojom je optuženi Stojan Perković oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti i osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 12 godina.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved