Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 003472 12 Kžk - Babić Zoran i dr.

Optuženi

Zoran Babić

 

Milorad Radaković

 

Milorad Škrbić

 

Dušan Janković

 

Željko Stojnić

 

Lica izdvojena u druge predmete:

 

Damir Ivanković

 

Gordan Đurić

 

Č.Lj.

 

Dana 29. juna 2009. godine, Sud je donio rješenje o razdvajanju predmeta, te se ovaj predmet u odnosu na optuženog Damira Ivankovića vodi pod oznakom Damir Ivanković (X-KR-08/549-1), dok se predmet u odnosu na optužene Zorana Babića, Gordana Đurića, Milorada Radakovića, Milorada Škrbića, Ljubišu Četića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića vodi pod oznakom Zoran Babić i dr. (X-KR-08/549).

 

Predmet Damir Ivanković

 

Dana 7. septembra 2009. godine, Sud je donio rješenje o razdvajanju predmeta, te će se ubuduće ovaj predmet u odnosu na optuženog Gordana Đurića voditi pod oznakom Gordan Đurić (X-KR-08/549-2), dok će se u odnosu na optužene Zorana Babića, Milorada Radakovića, Milorada Škrbića, Ljubišu Četića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića voditi pod oznakom Zoran Babić i dr. (X-KR-08/549).

 

Predmet Gordan Đurić

 

Sud je 15. marta 2010. godine donio rješenje o razdvajanju predmeta Zoran Babić i dr. (X-KR-08/549) u odnosu na optuženog Č.Lj., koji će se voditi pod oznakom Č.Lj. (X-KR-08/549-3).

 

 

Dokumenti
  • Prvostepena Presuda

    Preuzmi

  • Prvostepeno rješenje o ukidanju presude

    Preuzmi

  • Drugostepena Presuda

    Preuzmi

Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi, u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor, dana 21. augusta 1992. godine, obezbjeđivali sprovođenje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz banjalučke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske, na planini Vlašić, izvršena je selekcija više od 200 vojno sposobnih muškaraca. Pripradnici interventnog voda su, navodno, učestvovali u izdvajanju muškaraca te njihovom sprovođenju do lokacije zvane “Korićanske stijene”, planina Vlašić. Dalje se navodi da je na toj lokaciji civilima naređeno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, a zatim su usmrćeni pucanjem iz automatskog oružja. Nakon što su tijela ubijenih pala u provaliju, na njih su, navodno, bacane granate i pucano je na tijela ubijenih i ranjenih. Na taj način je ubijeno više od 200 civila – muškaraca.

 

Optuženi Dušan Janković je, prema navodima iz optužnice, naredio, te zajedno s ostalim optuženim počinio, učestvovao i pomagao u pripremanju i učinjenju progona. Navodnim učešćem u prisilnom premještanju bošnjačkog i hrvatskog civilnog stanovništva sa teritorije pod kontrolom srpskih vlasti, optuženi su učinili krivična djela ubijanja, prisilnog premještanja, nečovječnog postupanja, dok je optuženi Janković kao nadređena osoba, navodno, propustio da poduzme nužne i razumne mjere u sprječavanju činjenja navedenih djela i kažnjavanju počinilaca.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti Damira Ivankovića, Zorana Babića, Gordana Đurića, Milorada Radakovića, Milorada Škrbića, Č. Lj., Dušana Jankovića i Željka Stojnića za krivična djela:

 

Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama:

 

a)      lišenje druge osobe života  (ubistvo),

 

d)      deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva,

 

e)      zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, i

 

k)      druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja,

 

sve u vezi s članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH. Optuženi Dušan Janković se tereti i po osnovu komandne krivične odgovornosti iz člana 180. stav 2. KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 12. januara 2009. godine.  

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 13. februara 2009. godine, optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

 

Glavni pretres počeo je 31. marta 2009. godine.

 

Sudeće vijeće Odjela I za ratne zločine, nakon održanog glavnog pretresa, izreklo je 21. decembra 2010. godine prvostepenu presudu kojom su Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) (progon) u vezi sa tačkama a) (ubijanje), d) (prisilno preseljenje stanovništva) i h) (pljačka) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH. Zoran Babić i Milorad Škrbić osuđeni su na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 22 godine, Dušan Janković osuđen je na dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju od 27 godina, dok je optuženi Željko Stojnić osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Optuženi Milorad Radaković oslobođen je optužbe zbog nedostatka dokaza da je počinio krivično djelo za koje se optužuje.

 

Dana 3. oktobra 2011. godine održana je sjednica Apelacionog vijeća u ovom predmetu.

 

Dana 25. oktobra 2011. godine, Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine Suda, uvažilo je žalbe branilaca optuženih Zorana Babića, Milorada Škrbića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića i u predmetu Zoran Babić i dr. (S1 1 K 003472 11 Krž) donijelo presudu kojom se prvostepena presuda Suda od 21. decembra 2010. godine ukida i u odnosu na ove optužene određuje održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda. Apelaciono vijeće je žalbu Tužilaštva BiH izjavljenu na oslobađajući dio presude u odnosu na optuženog Milorada Radakovića odbilo i presudu u tom dijelu potvrdilo.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda BiH, nakon održanog pretresa, izreklo je 15. februara 2013. godine drugostepenu presudu u predmetu Zoran Babić i dr. kojom su optuženi Zoran Babić, Milorad Škrbić i Željko Stojnić oglašeni krivim da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 29. KZ BiH, a optuženi Dušan Janković, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i članom 21. KZ BiH.

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved