Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KRŽ-07/478 - Savić Momir

Optuženi

Momir Savić

 

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Prema navodima u optužnici, optuženi Savić je kao pripadnik neutvrđene paravojne formacije u vrijeme djelovanja Užičkog korpusa bivše JNA, a zatim kao komandir 3. čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, u periodu od aprila do septembra 1992. godine, vršio progon, ubistva, zatvaranje, silovanja, mučenje, te druga nečovječna djela usmjerena protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području općine Višegrad. U optužnici se, između ostalog, navodi da je Savić, dana 29. aprila 1992. godine, u grupi sa više srpskih vojnika, u selu Meremišlje, učestvovao u ispitivanju i premlaćivanju 4 (četiri) bošnjačka civila, kao i u pljačkanju i paljenju kuća 2 (dva) bošnjačka civila. Nadalje, optužnica navodi da je Savić, dana 23. maja 1992. godine u grupi s još nekoliko srpskih vojnika, u naselju Drinsko, iz kuća izveo 10 (deset) bošnjačkih civila. Nakon toga su ih, navodno, ispitivali i tukli, a zatim odveli na brdo zv. Kik u šumu tzv. Pušin Do, gdje su ih upotrebom vatrenog oružja lišili života. Dana, 25. maja 1992. godine, prema navodima optužnice, Savić je, zajedno sa drugim srpskim vojnicima, učestvovao u premlaćivanju zarobljenih bošnjačkih civila. Istovremeno, optuženi Savić je, navodno, prilikom pokušaja bijega jednog civila, u istog pucao iz vatrenog oružja, te ga lišio života. U vremenskom periodu od 7. juna 1992. godine pa do kraja septembra 1992. godine, kako navodi optužnica, Savić je često naoružan dolazio u kuću jedne Bošnjakinje i silovao je, prijeteći joj da ne smije nikom ništa reći.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti Momira Savića za krivično djelo zločin protiv čovječnosti u skladu sa članom 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa tačkama:

 

a)  lišenje druge osobe života (ubistvo),
d)  deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva,
e)  zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava,
f)   mučenje,
g)  prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo, ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje),
i)   prisilni nestanak osoba,
k)  druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, Sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. (individualna i komandna krivična odgovornost) KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 10. marta 2008. godine.

 

Na ročištu održanom 19. marta 2008. godine optuženi se izjasnio da nije kriv.

 

Glavni pretres u predmetu Momir Savić počeo je 12. augusta 2008. godine.

 

Sud je 3. jula 2009. godine, izrekao prvostepenu presudu kojom je optužni Momir Savić oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. S tim u vezi Sud ga osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda, održana je 19. februara 2010. godine. Sud je 17. maja 2010. godine otpremio drugostepenu presudu, kojom se prvostepena presuda od 3. jula 2009. godine preinačava tako što se optuženi Momir Savić oslobađa optužbe da je počinio krivično djelo iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom g) KZ BiH. Prvostepena presuda preinačava se i u odluci o krivičnopravnoj sankciji tako što se optuženi Savić osuđuje na kaznu zatvora zbog krivičnog djela zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), f) i) i k) KZ BiH, u trajanju od 17 godina.

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved