Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

S1 1 K 015222 14 Krž (X-KRŽ-07/394) - Đukić Novak

Optuženi

Novak Đukić

 

Prvostepena presuda

 

Rješenje o ispravci prvostepene presude

 

Konsolidovana verzija prvostepene presude se nalazi u odjeljku "Dokumenti"

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

U optužnici se navodi da je optuženi Novak Đukić, za vrijeme ratnog stanja u Bosni i Hercegovini, dana 25. maja 1995. godine, u svojstvu komandanta taktičke grupe Ozren Vojske Republike Sprske, naredio svojim jedinicama smještenim na Cerovom Brdu sela Panjik – planina Ozren, da artiljerijskim projektilom granatiraju grad Tuzlu i to bliži lokalitet centra grada zvani „Kapija“.  Usljed eksplozije projektila smrtno je stradala 71 osoba, dok je ranjeno oko 140 osoba.  Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija od 6. maja 1993. godine Tuzla je proglašena zaštićenom zonom.

 

Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Novaka Đukića za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. Krivičnog zakona BiH u vezi sa slijedećim tačkama:

a)  napad na civilno stanovništvo, naselje, pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, a taj je napad zaposljedicu imao smrt, teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja ljudi i

b)  napad bez izbora cilja kojim se ozljeđuje civilno stanovništvo,

 

u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH (individualna krivična odgovornost). 

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 4. januara 2008. godine.  

 

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji, održanom 14. januara 2008. godine, optuženi se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice.

 

Glavni pretres počeo je 11. marta 2008. godine.

 

Sud je 12. juna 2009. godine izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Novak Đukić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništa, te mu je izrečena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina.

 

Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH, održana je 6. aprila 2010. godine, te je vijeće nakon održane sjednice, donijelo, a dana 10. septembra 2010. godine otpremilo, drugostepenu presudu kojom se kao neosnovane, odbijaju žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog Novaka Đukića, i prvostepena presuda od 12. juna 2009. godine potvrđuje u cijelosti.

 

 

Nakon što je Ustavni sud BiH na sjednici održanoj 23. januara 2014. godine usvojio apelaciju br. AP 5161/10  Novaka Đukića , utvrdio povredu prava optuženog iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije, ukinuo drugostepenu presudu Suda BiH i naložio Sudu Bosne i Hercegovine da „po hitnom postupku donese novu odluku u skladu s članom 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je dana, 14. februara 2014. godine donijelo rješenje kojim se obustavlja izvršenje kazne zatvora osuđenom Novaku Đukiću koji je presudom Suda Bosne i Hercegovine oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina.
 
Sjednica Apelacionog vijeća održana je 11. aprila 2014. godine.
 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 17. juna 2014. godine presudu u predmetu Novak Đukić, kojom se kao neosnovana odbija žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok se žalba branioca optuženog Novaka Đukića djelimično uvažava, pa se presuda Suda od 12. juna 2009. godine preinačava u pogledu primjene krivičnog zakona, na način da se djelo za koje je optuženi Novak Đukić oglašen krivim pravno kvalifikuje kao krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ, te u pogledu odluke o kazni, tako da se optuženi, na osnovu navedenog zakonskog propisa, te članova 38. i 41. KZ SFRJ, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

 

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved