Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KRŽ-05/139 - Radić Marko i dr.

Optuženi

Marko Radić

 

Dragan Šunjić

 

Damir Brekalo

 

Mirko Vračević

Dokumenti
  • Prvostepena Presuda

    Preuzmi

  • Drugostepena Presuda

    Preuzmi

  • Prvostepeno rješenje o ukidanju presude

    Preuzmi

Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Prema navodima optužnice Marko Radić, Dragan Šunjić, Damir Brekalo i Mirko Vračević u periodu od jula 1993. godine do marta 1994. godine učestvovali u oružanom sukobu između Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Armije BiH u svojstvu oficira i pripadnika Bjelopoljske bojne Druge brigade HVO-a, u čijoj zoni odgovornosti se nalazilo mjesto Vojno, opština Mostar.  Optuženi su prema navodima optužnice učestvovali u napadu na bošnjačke civile tokom kojeg su 76 bošnjačkih civila (žene, djeca i starci) držano u nehumanim uslovima u kućama i drugim objektima u selu Vojno.  Optužnica navodi da su bošnjački muškarci, koji su dovođeni na prisilni rad iz logora Heliodrom, nezakonito zatvarani u zatvor u selu Vojno, držani u nehumanim uslovima i izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju usljed čega je 16 zatvorenika podleglo. 

 

Prema navodima optužnice Marko Radić je, u svojstvu komandanta Diverzantske jedinice „Ivan Stanić-Ćićo“, a kasnije kao zapovjednik Druge brigade HVO-a, odgovoran za ubistva zatvorenika koja su počinile osobe nad kojima je imao efektivnu kontrolu.  Optužnica navodi da su Dragan Šunjić, u svojstvu zamjenika upravnika zatvora „Vojno“ i Damir Brekalo, u svojstvu pripadnika Bjelopoljske bojne Druge brigade HVO-a i Diverzantske jedinice „Ivan Stanić-Ćićo“, u periodu od augusta 1993. do marta 1994. godine, učestvovali u formiranju zatvora, hapšenju i nezakonitom zarobljavanju bošnjačkih civila.

 

Prema navodima optužnice Mirko Vračević (zvani Srbin) je, u periodu od jula 1993. do marta 1994. godine, kao pripadnik Bjelopoljske bojne Druge brigade HVO-a  i u svojstvu stražara u logoru „Vojno“, između ostalog, počinio i pomagao fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje pritvorenih osoba u logoru „Vojno“.

 

Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Marka Radića, Dragana Šunjića i Damira Brekala za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama:

 

a)      lišenje druge osobe života (ubistvo),
e)      zatvaranje,
f)       mučenje,
g)      seksualno nasilje,
k)      druga nečovječna djela i
h)      progon, u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1., 2. i 3. KZ BiH.

 

Optužnica tereti Mirka Vračevića za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama:

 

a)      lišenje druge osobe života (ubistvo),
e)      zatvaranje,
f)       mučenje,
g)      seksualno nasilje,
k)      druga nečovječna djela i
h)      progon, u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 1. decembra 2006. godine.  

 

Na ročištu održanom 26. decembra 2006. godine optuženi Dragan Šunjić i Damir Brekalo su se izjasnili da nisu krivi dok se Marko Radić nije želio izjasniti, te je Sud, u skladu sa zakonom, konstatovao da optuženi poriče krivnju. 

 

Glavni pretres je počeo 26. marta 2007. godine.

 

Sud Bosne i Hercegovine 20. februara 2009. godine, izrekao je prvostepenu presudu, kojom je optužene Marka Radića, Dragana Šunjića, Damira Brekala i Mirka Vračevića oglasio krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti, te Marka Radića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina, Dragana Šunjića na kaznu zatvora u trajanju od 21 godina, Damira Brekala na kaznu zatvora u trajanju od 20 godine i Mirka Vračevića na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane sjednice Apelacionog vijeća, donijelo je rješenje kojim se prvostepena presuda od 20. februara 2009. godine ukida i određuje pretres pred apelacionim vijećem. Pretres pred apelacionim vijećem počeo je 06. jula 2010. godine.

 

 

Dana 10. marta 2011. godine, apelaciono vijeće Suda BiH izreklo je drugostepenu presudu kojom su optuženi Marko Radić, Dragan Šunjić, Damir Brekalo i Mirko Vračević oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. S tim u vezi, Sud je optuženog Radića osudio na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godine, optuženog Šunjića na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, optuženog Brekala na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, a optuženog Vračevića na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

 

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved