Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KRŽ-06/202 - Lelek Željko

Optuženi

Lelek Željko

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Između ostalog, optužnica tereti Željka Leleka za ubistva, mučenja i silovanja na teritoriji općine Višegrad u periodu od aprila do juna 1992. godine.  Optuženi, koji je u ovom periodu vršio dužnost policajca, je prema optužnici, počinio navedena djela u sklopu širokog i sistematičnog napada srpske vojske, policije i paravojnih formacija usmjerenog na civilno bošnjačko stanovništvo općine Višegrad.

 

Optužnica navodi da je optuženi početkom maja 1992. godine, zajedno sa Milanom Lukićem i Oliverom Krsmanovićem, doveo petoricu muškaraca Bošnjaka na obalu rijeke Drine gdje su dvojici odsjekli glave, a trojicu usmrtili pucajući iz vatrenog oružja.

 

Optužnica dalje navodi da je optuženi, zajedno sa još dvije osobe, početkom juna 1992. godine, dovezao na most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu dvije žene, bošnjačke nacionalnosti, od kojih je jedna nosila bebu ne stariju od šest mjeseci.  Vlatko Pecikoza je, navodno, bebu bacio u vis, da bi je prilikom pada optuženi, navodno, dočekao na oštricu noža te naredio majci da pije krv svog djeteta. Optuženi je, navodno, potom zaklao obje žene.

 

U istom periodu, prema navodima optužnice, optuženi je zajedno sa Milanom Lukićem silovao žensku osobu, koju je nepoznati vojnik po nalogu Milana Lukića prethodno golu vezao za metalnu konstrukciju kreveta. Optužnica navodi da su oštećenu Lelek i Lukić pri tome i  dodatno fizički povređivali, tako što su gasili cigarete po njenom tijelu, boli je nožem i rezali u predjelu polnog organa, a za svo to vrijeme je i psihički zlostavljali. Optužnica dalje navodi da su ovu osobu optuženi i druge osobe svakodnevno silovali tokom sljedećih deset dana, dok je bila zarobljena. Tokom juna 1992. optuženi je, navodno, silovao i na drugi nacin seksualno zlostavljao jos nekoliko ženskih osoba koje su bile protupravno zatvorene. 

 

U proljeće 1992. godine, optuženi je, navodno, zajedno sa još četiri lica doveo najmanje četvoricu Bošnjaka iz Banje „Vilina vlas“, gdje su bili zatvoreni, na obale rjeke Drine u mjestu Sase, da bi ih potom prisilili da zagaze u rijeku do pojasa, te ih potom, navodno, usmrtili pucanjem iz automatskog oružja. 

 

Optužnica tereti Lelek Željka i da je, u maju 1992. godine, zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije, učestvovao u protupravnom zatvaranju civila Bošnjaka u prostorijama Policijske stanice Višegrad, te njihovom fizičkom i psihičkom zlostavljanju.

 

Tačke optužnice:

 

Optužnica tereti Željka Leleka za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172., stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama:

 

  • lišenje druge osobe života  (ubistvo)
  • deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva        
  • zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava
  • mučenje
  • prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo, ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje)
  • prisilni nestanak osoba i
  • druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja a sve u vezi s članom 29. (saučinitelji) i članom 180. stav 1. (individualna krivična odgovornost) KZ BiH.

 

Tok postupka:

 

Sud je optužnicu potvrdio 20. novembra 2006. godine.  Optuženi se 5. decembra 2006. godine izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice.  Glavni pretres je otvoren 2. marta 2007. godine. 23. maja 2008. godine Sud je izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Željko Lelek oglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

 

Apelaciono vijeće je 12. januara 2009. godine, preinačilo prvostepenu presudu Suda od 23. maja 2008. godine u dijelu odluke o kazni. Drugostepenom presudom optuženi Željko Lelek, osuđuje se na kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina umjesto ranijih 13 (trinaest) godina izrečenih prvostepenom presudom za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. U ostalom dijelu prvostepena presuda se potvrđuje.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved