Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KR-06/241 - Ljubičić Paško

Optuženi

Paško Ljubičić

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice:

 

Prema navodima optužnice Paško Ljubičić je od januara do kraja jula 1993. godine učestvovao u sklopu širokog ili sistematskog napada snaga Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na bošnjačko civilno stanovništvo u opštinama Vitez i Busovača.  Optužnica navodi da je optuženi od januara do jula 1993. godine vršio dužnost komadanta Četvrte bojne vojne policije, koja je funkcionirala u Operativnoj zoni središnja Bosna (OZSB) HVO-a. On je, navodno, formalno i de facto imao kontrolu nad pripadnicima Vojne policije HVO-a u OZSB. 

 

Optužnica, između ostalog, navodi da je optuženi naredio pripadnicima Četvrte bojne vojne policije da izvrše napad na civilno bošnjačko stanovništvo u Busovači. Optužnica navodi da je tom  prilikom 27 bošnjačkih civila lišeno života, te da je izvršeno pljačkanje i uništavanje kuća i poslovnih objekata Bošnjaka. Prema optužnici, optuženi je i sam učestvovao u ovom napadu.

 

Optužnica dalje navodi da je optuženi, u jutarnjim satim 16. aprila 1993. godine, učestvovao u planiranju te naređivao pripadnicima Četvrte bojne vojne policije da napadnu sela Ahmiće, Nadioke, Piriće i Šantiće. Ovom prilikom je navodno naređeno da se pobije svo vojno sposobno bošnjačko stanovništvo, te da se istjera svo bošnjačko stanovništvo i njihove kuće unište.  U optužnici stoji da je za vrijeme ovog napada ubijeno je oko 100 bošnjačkih civila, svo bošnjačko stanovništvo iz tih sela je protjerano, njihove kuće su uništene, mnogima su nanesene duševne i fizičke povrede, a u selu Ahmići dvije džamije su dignute u vazduh. 

 

Prema navodima optužnice, od januara do jula 1993. godine, pripadnici Četvrte bojne vojne policije HVO-a su, uz znanje i po naređenju Paška Ljubičića, izvršili protivzakonito zarobljavanje bošnjačkih civila koji su bili van borbenog stroja iz opština Vitez i Busovača.  Po zarobljavanju, navodno su ih odveli u zatvoreničke objekte gdje su ih tukli i podvrgavali ostalim oblicima teškog fizičkog i psihičkog zlostavljanja.

 

Optužnica dalje navodi da su pripadnici Četvrte bojne vojne policije HVO-a koristili zatočene bošnjačke civile kao živi štit, te ih primoravali na obavljanje prinudnih radova za pripadnike HVO-a na prvim borbenim linijama.


Tačke optužnice:  

 

Optužnica tereti Paška Ljubičića za sljedeća krivična djela:

 

 • Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama:
  • a) ubistvo
  • h) progon
  • e) zatvaranje (proizvoljno i protivzakonito hapšenje i zatvaranje u zatvoreničke centre
  • f) mučenje (premlaćivanje i druga teška fizička i psihička zlostavljanja) i
  • k) druga nečovječna djela (premlaćivanje i druga teška fizička i psihička zlostavljanja, držanje u nehumanim uslovima, prisilni rad i živi štit).
 • Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH u vezi sa sljedećim tačkama:
  • a) napad na civilno stanovništvo i civilne objekte i
  • f) uništavanje i pljačkanje imovine.
 • Povreda zakona ili običaja rata iz člana 179. KZ BiH u vezi sa sljedećom tačkom:
  • d) uništavanje ili namjerno oštećenje ustanova namjenjenih vjerskim potrebama (uništenje džamija), a sve u vezi sa članovima 29., 31., i 35., te sa članom 180. stav 1. i 2. KZ BiH.


Tok postupka:

 

Sud je izmijenjenu optužnicu prihvatio 21. decembra 2006. godine.  Na ročištu za izjašnjenje o krivnji ,održanom 9. januara 2007. godine, optuženi Paško Ljubičić nije se izjasnio o pitanju krivnje, pa je Sud , u skladu sa zakonom, konstatirao da optuženi poriče krivnju.  Glavni pretres je započeo 11. maja 2007. godine i trenutno Tužilaštvo prezentuje svoje dokaze. Glavni pretres je započeo 11. maja 2007. godine.

 

29. aprila 2008. godine Sud je nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Ljubičića, izrekao presudu kojom je oglasio krivim Paška Ljubičića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva , te ga osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

Saopštenja za javnost vezana za predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved