Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KRŽ-05/16 - Paunović Dragoje

Optuženi

Paunović Dragoje

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice

 

Optuženik Paunović Dragoje se tereti da je u vrijeme širokog i sistematskog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine i paravojnih postrojbi pod vodstvom SDS-a usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva na području općine Rogatica i regije istočna Bosna u periodu od svibnja do rujna 1992. godine naređivao i činio progon civila bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi.

 

Kako optužnica navodi, optuženik Paunović Dragoje je 15. kolovoza 1992. godine u svojstvu nadređenog manje vojne postrojbe Rogatičkog bataljona naredio vojnicima da 27 civila, koji su bili nezakonito  zatočeni u logoru "Rasadnik" u Rogatici, vode u "živi štit" prema položajima Armije BiH kojom prigodom je došlo do ranjavanja dvojice civila.

 

Istoga dana nešto kasnije, kako optužnica dalje navodi, optuženik je naredio svojim vojnicima da strijeljaju tih 27 civila u čemu je i on osobno učestvovao pucajući iz puške kada je ubijeno 24 civila, dok su trojica preživjeli strijeljanje.


Točke optužnice

 

Optuženik Paunović Dragoje se tereti da je počinio kazneno djelo zločin protiv čovječnosti iz članka 172. stavak 1. točke

 

  1. ubojstvo
  2. progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu, u svezi s bilo kojim kaznenim djelom iz ovog stavka ovog članka, bilo kojim kaznenim djelom propisanim  ovim zakonom ili bilo kojim kaznenim djelom u nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine;
  3. druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne tjelesne ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.


Tok postupka
:

 

Glavni pretres je počeo 31. oktobra 2005. godine.  Pretresno vijeće je 26. maja 2006. godine izreklo prvostepenu presudu optuženom kojom ga je oglasilo krivim za krivično djelo Zločina protiv čovječnosti i osudilo ga na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od dvadeset godina.  Vijeće Apelacionog odjeljenja je 27. oktobra donijelo odluku kojom se odbijaju kao neosnovane žalbe Tužilaštva BiH, optuženog i njegovih branilaca, te se potvrđuje prvostepena presuda. 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved