Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

X-KRŽ-05/40 - Kovačević Nikola

Optuženi

Kovačević Nikola (ranije Kajtez Daniluško)

Dokumenti
Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.

Informacije o predmetu

Činjenični osnov optužnice

 

Optuženi Nikola Kovačević se, prema optužnici, tereti da je u periodu od aprila do augusta 1992. godine kao pripadnik jedinice "Srpske odbrambene snage – SOS", kasnije specijalna jedinica Srpske teritorijalne odbrane za općinu Sanski Most učestvovao u širokom i sistematičnom napadu Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane, milicije i paravojnih formacija na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na širem području Bosanske krajine, posebno općine Sanski Most.

 

U periodu od maja do augusta 1992. godine optuženi je, kako optužnica navodi, sam ili zajedno sa Milanom Martićem i drugim pripadnicima vojske i policije zatvarao civile u objekat "Betonirka", gdje su zatočeni civili bili izloženi mučenjima.

 

Kako optužnica dalje navodi, Nikola Kovačević je u junu i julu 1992. godine, zajedno sa drugim pripadnicima vojske i policije, učestvovao u odvođenju civila zatvorenih u Stanici javne bezbjednosti, objektu "Betonirka", OŠ "Hasan Kikić" i Sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra u logor "Manjača" prilikom kojeg transporta su zatočeni civili trpjeli teška zlostavljanja, batine i premlaćivanja dok se nekima od njih nakon toga gubi svaki trag.

 

Prema navodima optužnice, Kovačević Nikola je zajedno sa drugim pripadnicima vojske i policije 07. jula 1992. godine smjestio 60 zatočenih civila iz objekta "Betonirka" u kamion u kojem nisu imali prostora i koji je bio zatvoren ceradom, koju zatvorenici nisu smjeli podići pa se usljed velike vrućine, povreda i iscrpljenosti najmanje devetnaest civila ugušilo.

 

Istoga dana, kako optužnica navodi, ugušeni civili su vraćeni na kamion, a civili koji su im pokušali pomoći nisu predati u logor „Manjača“ nego su odvedeni u nepoznatom pravcu ,od kada im se gubi svaki trag.           


Tačke optužnice:

 

Kovačević Nikola je optužen za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke

 

  1. ubistvo
  2. zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava
  3. mučenje
  4. progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, polnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu, u vezi s bilo kojim krivičnim djelom iz ovog stava ovog člana, bilo kojim krivičnim djelom propisanim  ovim zakonom ili bilo kojim krivičnim djelom u nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine;
  5. druga nečovječna djela slične prirode, učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.


Tok postupka
:

 

Sud je potvrdio optužnicu 5. januara 2006. godine, a na ročištu održanom 20. januara 2006. godine optuženi se izjasnio da nije kriv.  Glavni pretres u ovom predmetu je otvoren 20. aprila 2006. godine.  Dana 3. novembra 2006. godine, Nikoli Kovačeviću je izrečena prvostepena presuda kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti te osuđen na 12 godina zatvora.  Apelaciono vijeće je 22. juna 2007. godine izreklo pravosnažnu presudu u ovom predmetu kojom je odbilo žalbe Tužilaštva BiH, osuđenog i njegove odbrane, te potvrdilo prvostepenu presudu.

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved