Pretraga
Arhiva saopštenja

Vijesti

Ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH, Nj.E. Christian Hellbach posjetio Sud Bosne i Hercegovine
(28.11.2014. 14:45)
Ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Christian Hellbach sa svojim saradnicima posjetio je danas Sud Bosne i Hercegovine i razgovarao sa predsjednicom Suda Meddžidom Kreso.
Nevenko Božičić i Slavko Bibić nisu se izjasnili o krivnji
(26.11.2014. 14:49)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, optuženi Nevenko Božičić i Slavko Bibić nisu se izjasnili o krivnji jer je Tužilaštvo BiH uložilo sporazum o priznanju krivnje.
Izrečena prvostepena presuda u predmetu Savaš Ereren i drugi
(26.11.2014. 14:00)
Nakon održanog glavnog pretresa, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 26. novembra 2014. godine izrekao prvostepenu presudu u predmetu Savaš Ereren i drugi kojom je optuženi Sead Džamalija oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje ljudi.
Statusna konferencija u predmetu Mitar Vlasenko i dr.
(26.11.2014. 11:24)
Statusna konferencija u predmetu Mitar Vlasenko i drugi pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazana je za 27. novembar 2014.godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 8.
Potvrđena optužnica u predmetu Mirsad Tahirović
(26.11.2014. 10:10)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 03. novembra 2014. godine optužnicu koja optuženog Mirsada Tahirovića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. tačka c) i tačka f) u vezi sa članom 29. I 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Početak glavnog pretresa u predmetu Arif Peleš
(26.11.2014. 09:39)
Početak glavnog pretresa pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, u predmetu Arif Peleš, zakazan je za 27. novembar 2014. godine, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici 6.
Predstavnik Suda BiH učestvovao na konferenciji u Bihaću
(24.11.2014. 14:41)
Dana,24. novembra 2014.godine predstavnik Suda BiH učestvovao je na konferenciji u Bihaću, u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Početak glavnog pretresa u predmetu Gligor Begović
(24.11.2014. 14:07)
Početak glavnog pretresa u predmetu Gligor Begović pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 26. novembar 2014. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 5.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Nevenko Božičić i drugi
(24.11.2014. 13:49)
Izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, u predmetu Nevenko Božičić i drugi, zakazano je za 26. novembar 2014. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 5.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Savaš Ereren i drugi
(24.11.2014. 13:11)
Izricanje prvostepene presude pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, u predmetu Savaš Ereren i drugi, zakazano je za 26. novembar 2014. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 4.
Goran Sarić pravosnažno oslobođen
(20.11.2014. 14:02)
Nakon održanog pretresa, vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 20. novembra 2014. godine izreklo drugostepenu presudu kojom je optuženi Goran Sarić oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i to tačkom 1) zatvaranjem i prisilnim preseljenjem stanovništva, tačkom 2a) prisilnim preseljenjem stanovništva, tačkom 2b) zatvaranjem i tačkom 2c) ubistvom, zatvaranjem i prisilnim preseljenjem stanovništva, sve u vezi sa članom 29. KZ BiH.
Saopštenje UN Visokog komesarijata za ljudska prava
(20.11.2014. 13:50)
Bosna i Hercegovina: Eksperti UN alarmiraju javnost uoči mogućeg puštanja na slobodu lica koje je osuđeno za genocid
Studenti psihologije posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(20.11.2014. 13:44)
Predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti Suda BiH, u saradnji sa Odjeljenjem za podršku svjedocima, organizirali su posjetu studenata psihologije Sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o grupi od 50 studenata Filozofskog fakulteta iz Sarajeva, Odsjek psihologija.
Optuženi u predmetu Pero Radišić izjasnio se da nije kriv
(20.11.2014. 11:40)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Pero Radišić izjasnio se da nije kriv.
Određene mjere zabrane Samiru Hadžaliću i Ramizu Ibrahimoviću
(20.11.2014. 10:17)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjera zabrane u predmetu Husein Bosnić i dr., Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. novembra 2014. godine donio rješenje kojim se osumnjičenim Samiru Hadžaliću i Ramizu Ibrahimoviću određuju sljedeće mjere zabrane:
Određen pritvor osumnjičenim u predmetu Dušan Milunić i dr.
(20.11.2014. 10:10)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 19. novembra 2014. godine donio rješenje kojim je uvažen prijedlog Tužilaštva,pa je osumnjičenim: Dušanu Miluniću, Radomiru Stojniću, Radovanu Četiću, Zoranu Stojniću, Željku Grbiću, Iliji Zoriću, Zoranu Miluniću, Bošku Grujčiću, Radetu Grujčiću, Urošu Grujčiću, Rajku Grbiću i Rajku Gnjatoviću određen pritvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 17. decembra 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Optuženi u predmetu Nedeljko Đukić izjasnio se da nije kriv
(19.11.2014. 14:49)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Nedeljko Đukić izjasnio se da nije kriv.
Izricanje drugostepene presude u predmetu Goran Sarić
(19.11.2014. 14:44)
Izricanje drugostepene presude u predmetu Goran Sarić pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazano je za 20. novembar 2014. godine, sa početkom u 11.30 sati, u sudnici 7.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Pero Radišić
(19.11.2014. 11:55)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Pero Radišić, zakazano je za 20. novembar 2014. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 5.
Potvrđena optužnica u predmetu Muradif Salkić
(18.11.2014. 15:52)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 10. novembra 2014. godine optužnicu koja optuženog Muradifa Salkića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena presuda u predmetu Mato Šimić i dr.
(18.11.2014. 15:39)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 06. novembra otpremilo je drugostepenu presudu od 30. juna 2014. godine kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branilaca optuženih Mate Šimića i Blage Šimića te je potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 2 012831 13 K od 17. marta 2014. godine.
Potvrđena optužnica u predmetu Josip Relota
(18.11.2014. 15:34)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 06. novembra 2014. godine optužnicu koja optuženog Relota Josipa tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena presuda u predmetu Šemsudin Hodžić i dr.
(18.11.2014. 15:22)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 06. novembra otpremilo je drugostepenu presudu od 10. septembra 2014. godine kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženih Šemsudina Hodžića i Admira Kovačevića te je potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 2 K 008245 12 K od 22.aprila 2014. godine.
Djelimično ukinuta presuda u predmetu Aleksandar Arsić i dr.
(18.11.2014. 15:17)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 10. novembra 2014. godine otpremilo je drugostepenu presudu od 22. septembra 2014. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine te je prvostepena presuda broj S1 2 K 014984 14 K od 19. maja 2014. godine potvrđena u odnosu na optužene Nihada Muratovića i Muhameda Muratovića. Istom presudom žalba branioca optuženog Aleksandra Arsića je uvažena, a povodom iste, primjenom člana 309. ZKP BiH, i u odnosu na optuženog Darka Arsića, pa je presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 2 K 014984 14 K od 19. maja 2014. godine, ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Nedeljko Đukić
(18.11.2014. 11:35)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Nedeljko Đukić, zakazano je za 19. novembar 2014. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 8.
Statusna konferencija u predmetu Gligor Begović
(18.11.2014. 10:14)
Statusna konferencija u predmetu Gligor Begović pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazana je za 19. novembar 2014.godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 8.
Određen pritvor Enveru Liliću i Fikretu Hadžiću
(17.11.2014. 16:04)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora osumnjičenima Enveru Liliću i Fikretu Hadžiću, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. novembra 2014.godine donio rješenje kojim je osumnjičenima određen pritvor. Prema ovom rješenju pritvor može trajati do 13. decembra 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Ukinut pritvor osumnjičenim Milosavu Jovanoviću, Marijanu Jovanoviću i Slavku Jovanoviću i određene mjere zabrane
(17.11.2014. 16:00)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za produženje mjere pritvora osumnjičenim Milosavu Jovanoviću, Marijanu Jovanoviću i Slavku Jovanoviću, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 13. novembra 2014. godine donio rješenje kojim je odbijen prijedlog Tužilaštva, te je prema osumnjičenim ukinut pritvor i određene sljedeće mjere zabrane:
Početak glavnog pretresa u predmetu Ekrem Ibračević i drugi
(17.11.2014. 15:52)
Početak glavnog pretresa u predmetu Ekrem Ibračević i drugi pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 18. novembar 2014. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 7.
Optuženi u predmetu Miodrag Josipović i dr. izjasnili se da nisu krivi
(17.11.2014. 14:59)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Miodrag Josipović i Branimir Tešić izjasnili su se da nisu krivi.
Određen pritvor Salki Imamoviću i Mehmedu Tutmiću
(17.11.2014. 14:40)
Odlučujući o prijedlogu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora osumnjičenima Salki Imamoviću i Mehmedu Tutmiću, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 15. novembra 2014.godine donio rješenje kojim je osumnjičenima određen pritvor. Prema ovom rješenju, pritvor može trajati do 13. decembra 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Ukinut pritvor Andabak Zdenku i određene mjere zabrane
(17.11.2014. 13:17)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za produženje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 12. novembra 2014. godine donio rješenje kojim je odbijen prijedlog Tužilaštva, te je osumnjičenom Andabak Zdenku ukinut pritvor i određene sljedeće mjere zabrane:
Određen pritvor osumnjičenom Mati Čondriću
(17.11.2014. 10:27)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 14. novembra 2014. godine donio rješenje kojim je uvažen prijedlog Tužilaštva,pa je osumnjičenom Mati Čondriću određen pritvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 12. decembra 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Vanja Kenjić priznao krivnju i osuđen na jednu godinu zatvora
(14.11.2014. 13:58)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je 14. novembra 2014. godine izreklo presudu kojom je optuženi Vanja Kenjić oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnih droga iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Sud je optuženom Vanji Kenjiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Vrijeme koje je optuženi Kenjić proveo u pritvoru će se uračunati u izrečenu kaznu. Sud je optuženom izrekao mjeru sigurnosti – oduzimanje predmeta i obavezao ga na nadoknadu troškova ovog krivičnog postupka, utvrđenih paušalno u iznosu od 100,00 KM koje je optuženi dužan nadoknaditi u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti ove presude.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Miodrag Josipović i dr.
(14.11.2014. 12:38)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Miodrag Josipović i drugi, zakazano je za 17. novembar 2014.godine, sa početkom u 11.30 sati, u sudnici 3.
Potvrđena optužnica u predmetu Slavko Savić
(14.11.2014. 10:49)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 07. novembra 2014. godine optužnicu koja optuženog Slavka Savića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
bosanski hrv срп eng
Optužnice i presude
Fotografije sa suđenja
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.