Pretraga
Arhiva saopštenja

Vijesti

Određen pritvor optuženoj Tošić Slobodanki
(03.07.2015. 15:51)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 02. jula 2015. godine, donio rješenje kojim je određen pritvor optuženoj Slobodanki Tošić koji po ovom rješenju može trajati najduže 3 (tri) godine, računajući od dana lišenja slobode ili do nove odluke Suda. Pritvor je određen iz zakonskih razloga iz člana 132. stav 1. tačka a) ZKP BiH.
Srećko Bošković osuđen na 10 (deset) godina zatvora
(03.07.2015. 15:44)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 03. jula 2015. godine presudu kojom je optuženi Srećko Bošković oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ). Primjenom odredbe člana 142. stav 1. KZ SFRJ i člana 285. ZKP BiH, uz primjenu odredbi članova 33., 38. i 41. KZ SFRJ, Sud BiH je optuženom Srećku Boškoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(03.07.2015. 15:27)
U saradnji sa Američkim univerzitetom u Bosni i Hercegovini, Sud Bosne i Hercegovine je danas ugostio grupu od 10 studenata iz Sjedinjenih Američkih Država.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Srećko Bošković
(02.07.2015. 14:45)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Srećko Bošković pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 03. juli 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 6.
Aleksandar Cvetković oslobođen optužbe
(02.07.2015. 14:20)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je dana, 02. jula 2015. godine presudu kojom je optuženi Aleksandar Cvetković oslobođen optužbe za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. istog zakona.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Aleksandar Cvetković
(01.07.2015. 09:24)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Aleksandar Cvetković pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 02. juli 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 6.
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(30.06.2015. 15:10)
U okviru trosedmičnog evropskog ljetnog studija, grupa od 4 studenta Duquesne univerziteta u Pittsburghu, Pensilvanijia, Sjedinjene Američke Države, posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Početak glavnog pretresa u predmetu Ali Lokaj i dr.
(30.06.2015. 14:43)
Početak glavnog pretresa pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ali Lokaj i dr. zakazan je za 01. juli 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 6.
Početak pretresa u predmetu Ivica Ćuk i dr. pred vijećem Apelacionog odjeljenja
(30.06.2015. 11:14)
Početak pretresa u predmetu Ivica Ćuk i dr. pred vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine zakazan je za 01. juli 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 4.
Javna sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Nasmer Karić i dr.
(29.06.2015. 15:54)
Javna sjednica u predmetu Nasmer Karić i dr. pred vijećem Apleacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 30. juni 2015. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 5.
Slavko Savić osuđen na 8 (osam) godina zatvora
(29.06.2015. 15:37)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 29. juna 2015. godine presudu kojom je optuženi Slavko Savić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ). Primjenom navedenih zakonskih odredbi i primjenom odredbi člana 142. stav 1. KZ SFRJ i člana 285. Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH), uz primjenu odredbi članova 33., 38. i 41. KZ SFRJ, Sud BiH je optuženom Slavki Saviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.
Statusna konferencija u predmetu Zdenko Andabak i dr.
(29.06.2015. 12:32)
Statusna konferencija u predmetu Zdenko Andabak i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazana je za 30. juni 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 6.
Završne riječi Tužilaštva pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Milun Kornjača
(29.06.2015. 12:23)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva u predmetu Milun Kornjača pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine, zakazano je za 30. juni 2015. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 5.
Određen pritvor Kenanu Frndiću
(26.06.2015. 15:50)
Sud Bosne i Hercegovine je dana 26. juna 2015. godine djelimično prihvatio prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te donio rješenje u predmetu Elvis Salčinović i dr. kojim se osumnjičenom Kenanu Frndiću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 25. jula 2015. godine.
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(26.06.2015. 14:39)
Grupa od 13 studenata Univerziteta u Denveru, Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim profesorom posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Optuženi u predmetu Luka Dragičević i dr. izjasnili se da nisu krivi
(26.06.2015. 12:49)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi: Luka Dragičević, Boban Inđić, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Mićo Jovičić izjasnili se da nisu krivi.
Određen pritvor osumnjičenim u predmetu Elvis Salčinović i dr.
(26.06.2015. 12:22)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana 25. juna 2015. godine donio rješenje u predmetu Elvis Salčinović i dr. kojim se osumnjičenim: Elvisu Salčinoviću, Denisu Hamidoviću, Toniju Hamidoviću i Luki Hrustiću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 23. jula 2015. godine.
Otvoreno pismo predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milanu Tegeltiji
(25.06.2015. 15:22)
Poštovani predsjedniče Tegeltija,
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Luka Dragičević i dr.
(25.06.2015. 12:32)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Luka Dragičević i drugi, zakazano je za 26. juni 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 4.
Izrečena prvostepena presuda u predmetu Bosiljko Marković i dr.
(24.06.2015. 15:45)
Nakon okončanja glavnog pretresa, prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 24. juna 2015. godine presudu kojom su optuženi: Bosiljko Marković i Ostoja Marković oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a u vezi sa članom 22. istog zakona. Primjenom navedenih zakonskih odredbi i primjenom odredbi članova 33, 38 i 41. KZ SFRJ, za navedeno krivično djelo, Sud BiH je optuženom Marković Bosiljku izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i optuženom Marković Ostoji kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.
Ukinut pritvor Robertu Iličiću i određene mjere zabrane
(24.06.2015. 12:42)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 23. juna 2015. godine donio rješenje kojim se osumnjičenom Robertu Iličiću ukida pritvor i određuju sljedeće mjere zabrane:
Djelimično ukinuta i preinačena presuda u predmetu Savaš Ereren i dr.
(23.06.2015. 13:42)
Vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je dana, 16. juna 2015. godine presudu od 15. maja 2015. godine kojom su odbijene kao neosnovane žalbe branilaca optuženih Savaš Ererena, Predraga Đurđevića, Šabana Grbe, Petra Mijačevića-Pejića, Karsona Dominkovića i Nikole Miličića, dok je žalba Tužilaštva BiH uvažena te je presuda Suda BiH broj S1 2 K 013017 13 K od 26. novembra 2014. godine, u oslobađajućem dijelu ukinuta i u tom dijelu određeno održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem, dok je u osuđujućem dijelu presuda preinačena u pravnoj ocjeni djela i u odluci o krivičnopravnim sankcijama, tako što su radnje optuženih za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim, pravno kvalifikovane i to: u odnosu na Savaš Ererena, kao krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje ljudi iz člana 189. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te u vezi sa članom 54. istog zakona; radnje optuženog Predraga Đurđevića, kao produženo krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. stav 4., u vezi sa stavom 3. i 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te u vezi sa članom 54. istog zakona; radnje optuženog Šabana Grbe, kao krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. stav 4. u vezi sa stavom 3. i 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te u vezi sa članom 54. istog zakona; radnje optuženog Petra Mijačevića-Pejića kao krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te u vezi sa članom 54. istog zakona; radnje optuženog Karsona Dominkovića, kao krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te u vezi sa članom 54. istog zakona i radnje optuženog Nikole Miličića, kao krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. stav 4. u vezi sa stavom 3. i 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te u vezi sa članom 54. istog zakona. S tim u vezi, optuženi Savaš Ereren je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina, optuženi Predrag Đurđević na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, optuženi Šaban Grbo na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, optuženi Petar Mijačević Pejić na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, optuženi Karson Dominković na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te optuženi Nikola Miličić na kaznu zatvora trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. Na osnovu člana 56. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine optuženima Savaš Ererenu i Predragu Đurđeviću vrijeme provedeno u pritvoru će se uračunati u izrečene kazne. U preostalom dijelu prvostepena presuda ostala je neizmijenjena.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Bosiljko Marković i dr.
(23.06.2015. 13:08)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Bosiljko Marković i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 24. juni 2015. godine, sa početkom u 11.30 sati, u sudnici 4.
Potvrđena optužnica u predmetu Senad Šabić i dr.
(23.06.2015. 11:48)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 22. juna 2015. godine optužnicu u predmetu Senad Šabić i dr. koja optužene Senada Šabića i Ramu Brkića tereti za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa članom 29. KZ BiH, a optuženu Azru Miletić za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH i krivično djelo kršenje zakona od strane sudije iz člana 238. KZ BiH u vezi sa članom 53. stav 1. KZ BiH.
Ukinut pritvor osumnjičenom Beriša Sulejmanu i određene mjere zabrane
(22.06.2015. 15:37)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora i određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana 18. juna 2015. godine donio rješenje kojim je usvojen prijedlog, te je osumnjičenom Beriša Sulejmanu ukinut pritvor i određene sljedeće mjere zabrane:
Određene mjere zabrane osumnjičenom u predmetu Milorad Radaković i dr.
(22.06.2015. 14:20)
Odlučujući po prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 18. juna 2015. godine donio rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora i osumnjičenom Miloradu Radakoviću određene sljedeće mjere zabrane:
bosanski hrv срп eng

Općenito o Uredu
Najčešća pitanja o Sudu BiH
Praćenje suđenja
Slobodan pristup informacijama
Smjernice za novinare
Kontakti

Formulari
Zahtjev za audio-video zapis
Zahtjev za organiziranu posjetu Sudu
Zahtjev za intervju

Informisanje javnosti Sedmični pregled aktivnosti - Arhiva
29.06.2015. - 03.07.2015. (27/15)

Posjete Sudu BiH - Arhiva
Studenti iz Amerike posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(03.07.2015. 15:30)

Seminari / obuke - Arhiva
Predstavnici Suda BiH učestvovali na konferenciji „Izazovi izvještavanja o suđenjima za ratne zločine“ u Beogradu
(24.10.2013. 15:17)

Mreža za podršku Sudu
Brošura Suda BiH

07/2015
P U S Č P S N
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Optužnice i presude
Fotografije sa suđenja
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.