Pretraga
Arhiva saopštenja

Vijesti

Ibro Macić osuđen na 10 (deset) godina zatvora
(17.04.2015. 13:52)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 17. aprila 2015. godine presudu kojom je optuženi Ibro Macić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), a u vezi sa članom 22. istog Zakona. S tim u vezi, Sud je optuženom Ibri Maciću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.
Indira Kamerić osuđena na 3 godine zatvora
(17.04.2015. 12:25)
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 17. aprila 2015. godine presudu kojom je optužena Indira Kamerić oglašena krivom za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a sve u vezi sa članom 22. istog zakona. S tim u vezi, Sud je optuženoj Indiri Kamerić izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.
Izrečena drugostepena presuda u predmetu Đemo Ždralović i dr.
(17.04.2015. 12:14)
Nakon održanog pretresa vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 16. aprila 2015. godine izreklo i javno objavilo drugostepenu presudu kojom je optuženi Đemo Ždralović oglašen krivim za krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama, za koje mu je Sud izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Preciznije, optuženi Đemo Ždralović oglašen je krivim da je u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, na području Kraljevine Holandije kupio 7 kg opojne droge amfetamin-speed, istu prevezao na područje Bosne i Hercegovine sa namjerom njene prodaje i dalje distribucije, u čemu je spriječen od strane pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu.
Ukinut pritvor osumnjičenom Vahidu Bajrektareviću i određene mjere zabrane
(17.04.2015. 11:38)
Odlučujući o prijedlogu odbrane osumnjičenog Vahida Bajrektarevića o ukidanju pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 15. aprila 2015. godine donio rješenje kojim se uvažava žalba odbrane, te se rješenje o određivanju pritvora od 8. aprila 2015.godine preinačava na način da se osumnjičenom određuju sljedeće mjere zabrane:
Potvrđena optužnica u predmetu Nedžad Bajraktarević
(17.04.2015. 10:16)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 14. aprila 2015. godine potvrdio optužnicu koja tereti optuženog Nedžada Bajraktarevića da je počinio krivično djelo pronevjera u službi iz člana 221. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH.
Izrečena drugostepena presuda u predmetu Zijad Turković i dr.
(16.04.2015. 14:43)
Nakon održanog pretresa vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana, 16. aprila 2015. godine izreklo i javno objavilo drugostepenu presudu kojom je optuženi Zijad Turković oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet opojnim drogama, razbojništvo, pokušaj ubistva, izazivanje opće opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, pripremanje krivičnog djela, izazivanje opće opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja ili ekslpozvnih materija, pripremanje krivičnog djela u vezi sa krivičnim djelom ubistvo, ubistvo iz člana 166. stav 1. KZ FBiH i krivično djelo ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) KZ FBiH, zatim krivično djelo iznuda i produženo krivično djelo pranje novca, optuženi Saša Stjepanović oglašen krivim za organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet opojnim drogama i razbojništvo, optuženi Muamer Zahitović oglašen krivim za krivično djelo iznude i krivično djelo pranje novca, optuženi Milenko Lakić oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima pripremanje krivičnog djela iz člana 339. KZ FBiH u vezi sa krivičnim djelom ubistvo iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, ubistvo iz člana 166. Stav 1. KZ FBiH, ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i teško ubistvo iz člana 149. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i optuženi Fadil Aljović oglašen krivim za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom ubistvo iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 33. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Dragan Dopuđa
(16.04.2015. 14:05)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Dragan Dopuđa, zakazano je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 14.30 sati, u sudnici 3.
Potvrđena optužnica u predmetu Husein Erdić i dr.
(16.04.2015. 12:47)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 15. aprila 2015. godine optužnicu koja optužene Huseina Erdića, Midhata Traku, Nevada Hušidića i Merima Keserovića tereti za počinjenje krivičnog djela protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama.
Početak glavnog pretresa u predmetu Dušan Milunić i dr.
(16.04.2015. 11:53)
Početak glavnog pretresa u predmetu Dušan Milunić i drugi pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 6.
Početak glavnog pretresa u predmetu Goran Maksimović i dr.
(16.04.2015. 11:39)
Početak glavnog pretresa u predmetu Goran Maksimović i drugi pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 6.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Ibro Macić
(16.04.2015. 11:12)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Ibro Macić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 3.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Indira Kamerić
(16.04.2015. 10:47)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Indira Kamerić pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 17. april 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 6.
Sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Eso Macić
(15.04.2015. 12:22)
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Eso Macić, zakazana je za 16. april 2015. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 5.
Završne riječi u predmetu Lan Gang
(15.04.2015. 12:16)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Lan Gang pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, zakazano je za 16. april 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 7.
Izricanje presude pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Đemo Ždralović i dr.
(15.04.2015. 10:21)
Izricanje drugostepene presude u predmetu Đemo Ždralović i dr. pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 16. april 2015. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 5.
Izricanje presude pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Zijad Turković i dr.
(15.04.2015. 09:51)
Izricanje drugostepene presude u predmetu Zijad Turković i dr. pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 16. april 2015. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sudnici 6.
Izrečena prvostepena presuda u predmetu Ivan Zelenika i drugi
(14.04.2015. 15:39)
Nakon okončanja glavnog pretresa, prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 14. aprila 2015. godine presudu kojom su optuženi: Ivan Zelenika, Ivan Medić, Edib Buljubašić i Marina Grubišić-Fejzić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti (progon) iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.
Potvrđena optužnica u predmetu Sven Alkalaj
(14.04.2015. 13:10)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 04. marta 2015. godine potvrdio optužnicu koja optuženog Svena Alkalaja tereti da je počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Redžo Balić
(14.04.2015. 12:32)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 08. aprila 2015.godine potvrdio optužnicu koja optuženog Redžu Balića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Pripravnici Centra za postkonfliktna istraživanja posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(13.04.2015. 14:46)
Grupa od 6 pripravnika Centra za postkonfliktna istraživanja (PCRC) u Sarajevu posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Ivan Zelenika i drugi
(13.04.2015. 11:15)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Ivan Zelenika i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 14. april 2015. godine, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 4.
Određen pritvor osumnjičenom Vahidu Bajrektareviću
(10.04.2015. 12:05)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 08. aprila 2015. godine donio rješenje kojim je uvažen prijedlog Tužilaštva, pa je osumnjičenom Vahidu Bajrektareviću određen jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 06. maja 2015. godine ili nove odluke Suda.
Ukinut pritvor osumnjičenom Zdravku Jurkoviću i određene mjere zabrane
(09.04.2015. 12:59)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za ukidanje pritvora i određivanje mjera zabrane, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 05. aprila 2015. godine donio rješenje kojim je uvažen prijedlog Tužilaštva te je osumnjičenom Zdravku Jurkoviću ukinut pritvor i određene sljedeće mjere zabrane:
Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Safet Ahmetaj i dr.
(09.04.2015. 11:17)
Vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je dana, 28. oktobra 2014. godine drugostepenu presudu kojom su kao neosnovane odbijene žalbe branilaca optuženih Safeta Ahmetaja i Azre Hasić i potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 2 K 013737 13 K od 02. juna 2014 godine.
Potvrđena optužnica u predmetu Ante Golubović i dr.
(09.04.2015. 11:02)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 29. januara 2015. godine optužnicu koja optužene Antu Golubovića i Juricu Božića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), e) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. i članom 29. istog zakona.
Sjednica Apelacionog vijeća u predmetu Miodrag Marković
(08.04.2015. 13:12)
Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Miodrag Marković, zakazana je za 09. april 2015. godine, sa početkom u 14:00 sati, u sudnici 5.
Statusna konferencija pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Ramo Brkić i dr.
(08.04.2015. 12:01)
Statusna konferencija u predmetu Ramo Brkić i dr. pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 09. april 2015. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 7.
Studenti socijalnog rada posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(07.04.2015. 15:39)
Predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti Suda BiH, u saradnji sa Odjeljenjem za podršku svjedocima organizirali su posjetu studenata socijalnog rada Sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o grupi od 20 studenata Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, Odsjek socijalni rad.
Statusna konferencija u predmetu Mirko Vrućinić
(07.04.2015. 12:07)
Statusna konferencija pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, u predmetu Mirko Vrućinić, zakazana je za 08. april 2015. godine, sa početkom u 14.30 sati, u sudnici 3.
Završne riječi Tužilaštva BiH u predmetu Vitomir Racković
(07.04.2015. 11:34)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva BiH u predmetu Vitomir Racković pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 08. april 2015. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 3.
Ukinut pritvor osumnjičenim u predmetu Milisav Ikonić i dr. i određene mjere zabrane
(06.04.2015. 13:13)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za produženje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 02. aprila 2015.godine donio rješenje u predmetu Milisav Ikonić i dr. kojim je odbijen prijedlog Tužilaštva, te je ukinut pritvor Milisavu Ikoniću i Zoranu Iliću i određene su sljedeće mjere zabrane:
Početak glavnog pretresa u predmetu Alija Raščić i dr.
(06.04.2015. 11:42)
Početak glavnog pretresa pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Alija Raščić i dr. zakazan je za 07. april 2015. godine, sa početkom u 15:00 sati, u sudnici 3.
bosanski hrv срп eng
Optužnice i presude
Fotografije sa suđenja
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.