Pretraga
Arhiva saopštenja

Vijesti

Djelimično ukinuta prvostepena presuda u predmetu Haris Čaušević i dr.
(24.10.2014. 15:39)
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 20. oktobra 2014. godine otpremilo je drugostepenu presudu od 12. juna 2014. godine kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te je prvostepena presuda od 20. decembra 2013. godine potvrđena u oslobađajućem dijelu u odnosu na optuženog Nasera Palislamovića. Istovremeno je uvažena žalba branilaca optuženog Harisa Čauševića te je prvostepena presuda ukinuta u osuđujućem dijelu i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.
Određen pritvor osumnjičenima u predmetu Andrija Bjelošević i drugi
(24.10.2014. 13:10)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za produženje mjere pritvora, Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo je dana, 23.10.2014. godine rješenje kojim je uvažena žalba Tužilaštva na rješenje Suda BiH od 30.09.2014. godine. S tim u vezi Sud BiH produžio je pritvor osumnjičenima u predmetu Andrija Bjelošević i drugi za još najviše dva mjeseca od dana lišenja slobode osumnjičenih. Pritvor je produžen: Bjelošević Andriji, Savić Milanu, Kuzmanović Dušanu, Đukić Marinku, Pijunović Miroslavu, Ćulibrk Dobrivoju, Gavranović Saši, Dević Vitomiru i Šljuka Zoranu.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Rešad Mujkić
(24.10.2014. 13:05)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Rešad Mujkić, zakazano je za 27. oktobar 2014.godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 7.
Završne riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Vehid Subotić
(23.10.2014. 15:42)
Iznošenje završnih riječi Tužilaštva i odbrane u predmetu Vehid Subotić pred Odjelom I za ratne zločine zakazano je za 24. oktobar 2014. godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 8.
Optuženi u predmetu Ramo Žilić i dr. izjasnili se da nisu krivi
(23.10.2014. 15:31)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Ramo Žilić i Esad Gakić izjasnili su se da nisu krivi.
Optuženi u predmetu Gligor Begović izjasnio se da nije kriv
(23.10.2014. 12:13)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Gligor Begović izjasnio se da nije kriv.
Bogdan Marušić oslobođen optužbe
(23.10.2014. 11:21)
Prvostepeno vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 22. oktobra 2014. godine presudu kojom je optuženi Bogdan Marušić oslobođen optužbe da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2. u vezi stava 1., a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Draženko Volaš i pravno lice „Sistem Euroinvest“ oglašeni krivim
(22.10.2014. 14:35)
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje u predmetu Draženko Volaš i dr. prvostepeno vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je 21. oktobra 2014. godine izreklo presudu kojom su optuženi Draženko Volaš i pravno lice „Sistem Euroinvest“ oglašeni krivim za produženo krivično djelo porezna utaja iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 54. i članom 124. tačka c) istog zakona. S tim u vezi, Sud im je izrekao: optuženom Draženku Volašu uslovnu osudu kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 (tri) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo, a optuženom pravnom licu „Sistem Euroinvest“ d.o.o Banja Luka novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljada) KM koju je pravno lice dužno platiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti ove presude.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Ramo Žilić i dr.
(22.10.2014. 13:29)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ramo Žilić, zakazano je za 23. oktobar 2014.godine, sa početkom u 15.00 sati, u sudnici 8.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Gligor Begović
(22.10.2014. 10:49)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Gligor Begović, zakazano je za 23. oktobar 2014.godine, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 5.
Mario Šego, Šefik Hasanović i Muhamed Gurbeta oslobođeni optužbe
(21.10.2014. 16:02)
Prvostepeno vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine izreklo je danas presudu kojom su optuženi Mario Šego, Šefik Hasanović i Muhamed Gurbeta oslobođeni optužbe da su počinili: optuženi Mario Šego i Šefik Hasanović - krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 224. stav 2. KZBiH i krivično djelo krivotvorenja službene isprave iz člana 226. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 53. i 54. KZ BiH, a optuženi Muhamed Gurbeta - krivično djelo krivotvorenja službene isprave iz člana 389. stav 2. u vezi stava 1. KZFBiH i krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. KZ FBiH, u vezi sa članom 53. i 54 KZ FBiH.
Studenti Pravnog fakulteta iz Banja Luke posjetili Sud Bosne i Hercegovine
(21.10.2014. 15:21)
Grupa od 50 studenata Pravnog fakulteta iz Banja Luke posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti Suda BiH u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj zajedno su organizirali posjetu studenata prava Sudu Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Srećko Bošković
(21.10.2014. 14:01)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 08. oktobra 2014. godine optužnicu koja optuženog Srećka Boškovića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Potvrđena optužnica u predmetu Novak Mitrović i dr.
(21.10.2014. 13:26)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 14. oktobra 2014. godine optužnicu koja optužene Novaka Mitrovića i Dragana Glogovca tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. u vezi sa članom 22. i 48. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Produžen pritvor osumnjičenima u predmetu Dragiša Brnić i dr.
(21.10.2014. 13:13)
Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje 16. oktobra 2014. godine kojim je djelimično uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine te je rješenje Suda od 06. oktobra 2014. godine o ukidanju pritvora i određivanju mjera zabrane preinačeno na način da je osumnjičenima Dragiši Brniću, Nevenu Staniću, Dušku Spasojeviću i Edinu Dugaliću produžen pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, osnovane bojazni da bi osumnjičeni, ukoliko se nađu na slobodi, mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, te da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, kao i postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti ili dovrštiti krivično djelo.
Optuženi u predmetu Muhamed Šišić i dr. izjasnili se da nisu krivi
(21.10.2014. 12:57)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Muhamed Šišić i Emir Drakovac izjasnili su se da nisu krivi.
Sjednica pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Najdan Mlađenović i dr.
(21.10.2014. 08:37)
Sjednica u predmetu Najdan Mlađenović i dr. pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 21. oktobar 2014. godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 3.
Optuženi u predmetu Ekrem Ibračević i dr. izjasnili se da nisu krivi
(20.10.2014. 14:33)
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Ekrem Ibračević, Faruk Smajlović i Sejdalija Čović izjasnili su se da nisu krivi.
Određen pritvor osumnjičenima Marijanu i Slavku Jovanoviću
(20.10.2014. 12:14)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 18. oktobra 2014. godine donio rješenje kojim je djelimično uvažen prijedlog Tužilaštva, te je osumnjičenim Marijanu Jovanoviću i Slavku Jovanoviću određen pritvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 17. novembra 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Određen pritvor osumnjičenima Stevi i Milosavu Jovanoviću
(20.10.2014. 11:57)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. oktobra 2014. godine donio rješenje kojim je djelimično uvažen prijedlog Tužilaštva, te je osumnjičenim Stevi Jovanoviću i Milosavu Jovanoviću određen pritvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 16. novembra 2014. godine ili do nove odluke Suda.
Ukinut pritvor i određene mjere zabrane osumnjičenim u predmetu Nenad Petrović i dr.
(20.10.2014. 11:49)
Sud Bosne i Hercegovine je dana, 16. oktobra 2014. godine donio rješenje u predmetu Nenad Petrović i dr. kojim se osumnjičenima Nenadu Petroviću i Mići Trifkoviću ukida pritvor i određuju sljedeće mjere zabrane:
Početak glavnog pretresa u predmetu Marijan Brnjić i dr.
(20.10.2014. 11:24)
Početak glavnog pretresa u predmetu Marijan Brnjić i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, zakazan je za 21. oktobar 2014. godine, u 13.00 sati, u sudnici 8.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Muhamed Šišić i dr.
(20.10.2014. 10:59)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Muhamed Šišić i drugi, zakazano je za 21. oktobar 2014.godine, sa početkom u 09.00 sati, u sudnici 4.
Andabak Zdenku određen pritvor, Vrdoljak Zoranu mjere zabrane
(17.10.2014. 15:35)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora, Sud Bosne i Hercegovine je dana, 17. oktobra 2014. godine donio rješenje kojim je djelimično uvažen prijedlog Tužilaštva, pa je osumnjičenom Andabak Zdenku određen pritvor u trajanju od mjesec dana. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 15. novembra 2014. godine ili do nove odluke Suda. Sud je uvidom u podneseni dokazni materijal utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se tereti, te je odredio pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i osnovanu bojazan da bi osumnjičeni, ukoliko se nađe na slobodi, mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, te da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak.
Predstavnik Suda BiH učestvovao na konferenciji o u Kladnju
(17.10.2014. 15:25)
Dana 17. oktobra 2014.godine, predstavnik Suda BiH učestvovao je na konferenciji u Kladnju, u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Određena mjera zabrane osumnjičenom Ibrahimu Demiroviću
(17.10.2014. 13:48)
Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora prema osumnjičenom Ibrahimu Demiroviću, Sud Bosne i Hercegovine je 16. oktobra 2014. godine donio rješenje kojim je odbijen prijedlog Tužilaštva, te je prema osumnjičenom Ibrahimu Demiroviću određena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama.
Izjašnjenje o krivnji u predmetu Ekrem Ibračević i dr.
(17.10.2014. 10:11)
Ročište za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine u predmetu Ekrem Ibračević i drugi zakazano je za 20. oktobar 2014.godine, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 6.
Statusna konferencija pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine u predmetu Savo Babić
(16.10.2014. 11:02)
Statusna konferencija u predmetu Savo Babić pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 17. oktobar 2014. godine, sa početkom u 13:00 sati, u sudnici 7.
Početak glavnog pretresa u predmetu Ljubomir Stevanović i dr.
(15.10.2014. 15:51)
Početak glavnog pretresa u predmetu Ljubomir Stevanović i dr. pred Odjelom II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazan je za 16. oktobar 2014. godine sa poečtkom u 09.00 sati u sudnici 6.
Potvrđena optužnica u predmetu Elmedin Čaušević
(15.10.2014. 15:21)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 08. oktobra 2014. godine optužnicu koja optuženog Elmedina Čauševića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH.
Potvrđena optužnica u predmetu Željko Stanarević i dr.
(15.10.2014. 14:24)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 02. oktobra 2014. godine optužnicu koja optužene Željka Stanarevića i Dragana Dopuđu tereti za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH.
Potvrđena optužnica u predmetu Miodrag Josipović i dr.
(15.10.2014. 11:41)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 02. oktobra 2014. godine optužnicu koja optužene Miodraga Josipovića i Branimira Tešića tereti za krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 31. Krivičnog zakona BiH.
Otpremljena trećestepena presuda u predmetu Suad Kapić
(14.10.2014. 14:39)
Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je trećestepenu presudu od 09. septembra 2014. godine kojom je djelimično uvažena žalba branioca optuženog Suada Kapića te je presuda od 11. septembra 2009. godine preinačena u pogledu primjene krivičnog zakona na način da je optuženi Suad Kapić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao i u pogledu odluke o kazni tako što je optuženi Kapić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina. U navedenu kaznu optuženom Kapiću će se uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i vrijeme koje je proveo na izdržavanju kazne zatvora.
Otpremljena trećestepena presuda u predmetu Šefik Alić
(14.10.2014. 14:24)
Trećestepeno vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je trećestepenu presudu od 22. septembra 2014. godine kojom je djelimično uvažena žalba branioca Šefika Alića te je presuda od 20. januara 2011. godine preinačena u pogledu primjene krivičnog zakona na način da je optuženi Šefik Alić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. u vezi sa članom 22. i članom 30. Krivičnog zakona Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije, kao i u pogledu odluke o kazni tako što je optuženi Alić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina. U navedenu kaznu optuženom Aliću će se uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru i vrijeme koje je proveo na izdržavanju kazne zatvora.
Potvrđena optužnica u predmetu Nedeljko Đukić
(14.10.2014. 14:00)
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 01. oktobra 2014. godine optužnicu koja optuženog Nedeljka Đukića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH).
Početak glavnog pretresa u predmetu Milosav Vesković
(13.10.2014. 14:24)
Početak glavnog pretresa pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH, u predmetu Milosav Vesković zakazan je za 14. oktobar 2014. godine, sa početkom u 09.30 sati, u sudnici 5.
Javna sjednica pred vijećem Apelacionog odjeljenja u predmetu Mijo Golub
(13.10.2014. 12:48)
Javna sjednica u predmetu Mijo Golub pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine zakazana je za 14. oktobar 2014. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 7.
Izricanje prvostepene presude u predmetu Predrag Milisavljević i drugi
(13.10.2014. 12:43)
Izricanje prvostepene presude u predmetu Predrag Milisavljević i dr. pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine zakazano je za 28. oktobar 2014. godine.
bosanski hrv срп eng
Optužnice i presude
Fotografije sa suđenja
Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.