Predmeti u fazi pretresa ili žalbe na presudu

X-KR-10/893-2 - Golijan Vlastimir

INFORMACIJE O PREDMETU
Optuženi

Golijan Vlastimir

Sud je 14. rujna 2010. godine u predmetu K.F. i dr. (X-KR-10/893-1) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženika G.V. razdvaja; te će se ubuduće voditi pod brojem G.V. (X-KR-10/893-2) dok se postupak u odnosu na optuženike K.F., K.S. i G.Z. nastavlja voditi pod brojem K.F. i dr. (X-KR-10/893-1). 

 

Sud je 13. listopada 2010. godine u predmetu G.V. (X-KR-10/893-2) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženika G.V. spaja sa predmetom K.F.i dr., te će se ubuduće voditi pod oznakom K.F. i dr. (X-KR-10/893-1).

 

Predmet K.F. i dr.

 


Dokumenti
Trenutno ne postoje dokumenti vezani za ovaj slučaj! Svi dokumenti su u PDF formatu. Za njihov pregled potreban je Adobe Acrobat reader.


INFORMACIJE O PREDMETU

Tijek predmeta:

Sud je 23. rujna 2010. godine u predmetu G.V. odbacio izjavu o priznanju krivnje optuženika G.V.

Dana 13. listopada 2010. godine ovaj predmet se spojio sa predmetom K.F. i dr.
Priopćenja za javnost vezana za predmete

22.09.2010 - Ročište za razmatranje izjave o priznanju krivnje u predmetu Vlastimir Golijan
hrvatski bos срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje

Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.