Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Krivično pravo

KRIVIČNI ZAKON BiH - KZBiH Sl. Glasnik BiH br. 03/03
Ispravka Zakona Sl. Glasnik BiH br. 32/03
KRIVIČNI ZAKON BiH Sl. Glasnik BiH br. 37/03
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 54/04
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 61/04
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 30/05
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 53/06
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 55/06
Zakon o usvajanju izmjena Krivičnog zakona Sl. Glasnik BiH br. 32/07
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 08/10
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 47/14
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 22/15
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 40/15
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 35/18
KRIVIČNI ZAKON BIH - Neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona
 
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BiH (ZKPBiH) Sl. Glasnik BiH br. 03/03
Ispravka Zakona Sl. Glasnik BiH br. 32/03
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BiH Sl. Glasnik BiH br. 36/03
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 26/04
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 63/04
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 13/05
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 48/05 
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 46/06
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 76/06
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 29/07
Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku Sl. Glasnik BiH br. 32/07
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 53/07
Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku Sl. Glasnik BiH br. 76/07
Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku Sl. Glasnik BiH br. 15/08
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 58/08
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 12/09
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 16/09
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 93/09
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 72/13
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 65/18
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU -  Neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona
 
ZAKON O USTUPANJU PREDMETA OD STRANE MEĐUNARODNOG TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU TUŽILAŠTVU BIH Sl. Glasnik BiH br. 61/04
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 46/06
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 53/06
Zakon o usvajanju izmjena Zakona o ustupanju predmeta Sl. Glasnik BiH br. 76/06
ZAKON O USTUPANJU PREDMETA  - Neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona
     
ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI Sl. Glasnik BiH br. 53/09
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 58/13
     
ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA Sl. Glasnik BiH br. 03/03
ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA Sl. Glasnik BiH br. 21/03
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 61/04
Ispravka Zakona Sl. Glasnik BiH br. 55/05
ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA  - Neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona
 
ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE SVJEDOKA U BOSNI I HERCEGOVINI Sl. Glasnik BiH br. 36/14
 
ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA Sl. Glasnik BiH br. 13/05
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 53/07
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 97/07
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 37/09
ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA (službena prečišćena verzija) Sl. Glasnik BiH br. 12/10
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 100/13
ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA (službena prečišćena verzija) Sl. Glasnik BiH br. 22/16
 
ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA Sl. Glasnik BiH br. 47/14
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 46/16
 
ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA Sl. Glasnik BiH br. 28/00
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 45/06
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 102/09
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 62/11
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 100/13
 
ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA Sl. Glasnik BiH br. 49/06
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 76/11
Ispravka Sl. Glasnik BiH br. 89/11
 
ZAKON O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA Sl. Glasnik BiH br. 54/05
Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 12/09

 

 

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved