Propisi

Na ovoj stranici možete naći:

  • pravne popise grupirane po granama prava,
  • pripadajuće izmjene i dopune svakog pravnog propisa složene vremenskim slijedom,

Pravnim propisima ili njihovim izmjenama i dopunama možete pristupiti klikom na broj Službenog Glasnika BiH u kojem su objavljeni.

ZAKON O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Sl. Glasnik BiH

br. 100/13

 

ZAKON O SUDU BIH- ZoS

Sl. Glasnik BiH

br. 29/00

ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU (Izmjene i dopune Zakona o Sudu BiH)

Sl. Glasnik BiH

br. 15/02

ZAKON O SUDU BIH- ZoS

Sl. Glasnik BiH

br. 16/02

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 24/02

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 03/03

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 37/03

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 42/03

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 04/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 09/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 35/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 61/04

Zakon o usvajanju izmjena Zakona o Sudu BiH

Sl. Glasnik BiH

br. 32/07

ZAKON O SUDU BiH (službena pročišćena verzija)

Sl. Glasnik BiH

br. 49/09

Ispravka Zakona o Sudu BiH

Sl. Glasnik BiH

br. 74/09

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 97/09

 

ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA U POSTUPKU PRED SUDOM BIH

Sl. Glasnik BiH

br. 39/03

 

Krivično pravo

 

KRIVIČNI ZAKON BiH - KZBiH

Sl. Glasnik BiH

br. 03/03

Ispravka Zakona

Sl. Glasnik BiH

br. 32/03

KRIVIČNI ZAKON BiH

Sl. Glasnik BiH

br. 37/03

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 54/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 61/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 30/05

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 53/06

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 55/06

Zakon o usvajanju izmjena Krivičnog zakona

Sl. Glasnik BiH

br. 32/07

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 08/10

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 47/14

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 22/15

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 40/15

KRIVIČNI ZAKON BIH
Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.

 

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BiH (ZKPBiH)

Sl. Glasnik BiH

br. 03/03

Ispravka Zakona

Sl. Glasnik BiH

br. 32/03

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BiH

Sl. Glasnik BiH

br. 36/03

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 26/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 63/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 13/05

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 48/05 

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 46/06

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 76/06

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 29/07

Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku

Sl. Glasnik BiH

br. 32/07

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 53/07

Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku

Sl. Glasnik BiH

br. 76/07

Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku

Sl. Glasnik BiH

br. 15/08

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 58/08

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 12/09

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 16/09

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 93/09

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 72/13

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU
Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.

 

ZAKON O USTUPANJU PREDMETA OD STRANE MEĐUNARODNOG TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE I KORIŠTENJU DOKAZA PRIBAVLJENIH OD STRANE MEĐUNARODNOG TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU U POSTUPCIMA PRED SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sl. Glasnik BiH

br. 61/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 46/06

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 53/06

Zakon o usvajanju izmjena Zakona o ustupanju predmeta

Sl. Glasnik BiH

br. 76/06

ZAKON O USTUPANJU PREDMETA
Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.

     

ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Sl. Glasnik BiH

br. 53/09

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 58/13

     

ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA

Sl. Glasnik BiH

br. 03/03

ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA

Sl. Glasnik BiH

br. 21/03

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 61/04

Ispravka Zakona

Sl. Glasnik BiH

br. 55/05

ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA
Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.

 

ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE SVJEDOKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sl. Glasnik BiH

br. 36/14

 

ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA

Sl. Glasnik BiH

br. 13/05

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 53/07

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 97/07

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 37/09

ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA (službene prečišćena verzija)

Sl. Glasnik BiH

br. 12/10

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 100/13

 

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA

Sl. Glasnik BiH

br. 53/09

 

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

Sl. Glasnik BiH

br. 28/00

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 45/06

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 102/09

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 62/11

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 100/13

 

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Sl. Glasnik BiH

br. 49/06

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 76/11

Ispravka

Sl. Glasnik BiH

br. 89/11

 

ZAKON O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

Sl. Glasnik BiH

br. 54/05

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 12/09

 

Građansko pravo

 

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE

Sl. Glasnik BiH

br. 13/02

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE

Sl. Glasnik BiH

br. 16/02

Ispravka Zakona

Sl. Glasnik BiH

br. 14/03

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 12/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 87/13

 

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH PARTIJA

Sl. Glasnik BiH

br. 22/00

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 102/09

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 54/10

 

ZAKON O FINANSIRANJU INSTITUCIJA BIH

Sl. Glasnik BiH

br. 61/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 49/09

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 87/12

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 42/12

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 32/13

 

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Sl. Glasnik BiH

br. 19/02

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 88/07

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 83/08

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 74/10

 

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU

Sl. Glasnik BiH

br. 29/02

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 12/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 88/07

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 93/09

 

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

Sl. Glasnik BiH

br. 36/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 84/07

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 58/13

 

ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

Sl. Glasnik BiH

br. 18/03

 

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI

Sl. Glasnik BiH

br. 12/02

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI

Sl. Glasnik BiH

br. 19/02

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 08/03

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 35/03

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 04/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 17/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 26/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 37/04

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 48/05

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 02/06

Zakon o usvajanju izmjena Zakona o državnoj službi

Sl. Glasnik BiH

br. 32/07

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 43/09

Izmjene i dopune

Sl. Glasnik BiH

br. 08/10

 

Ostali akti

 

SPORAZUM IZMEĐU VISOKOG PREDSTAVNIKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU I BOSNE I HERCEGOVINE O USPOSTAVI UREDA REGISTRARA ODSJEKA I ZA RATNE ZLOČINE I ODSJEKA II ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU KRIVIČNOG I APELACIONOG ODJELJENJA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I POSEBNOG ODJELJENJA ZA RATNE ZLOČINE TE POSEBNOG ODJELJENJA ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Sl. Glasnik BiH - Međunarodni ugovori

br. 12/04

Dodatak kojim se mijenja i dopunjuje Sporazum o uspostavi Ureda registrara od 1. decembra 2004. godine

Sl. Glasnik BiH

br. 93/06

Sporazum o Uredu registrara i o uspostavi Tranzicijskog vijeća od 26. septembra 2006. godine

Sl. Glasnik BiH - Međunarodni ugovori

br. 3/07


Štampaj
bosanski hrv срп eng

Presude:
Odjel I   Odjel I za ratne zločine
Odjel II 
Odjel III Odjel III za sva kaznena djela iz nadležnosti Suda
Upravno odjeljenje

Svi dokumenti postavljeni na web stranicu su informativnog karaktera, te se ne smatraju zvaničnim dokumentima Suda.